Byggingar- og skipulagsfulltrúar

Byggingarfulltrúi

   Grettir Örn Ásmundsson er byggingafulltrúi Kaldrananeshrepp.
   Sími:         451 3517
   Netfang:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Póstfang:   Höfðagata 3, 510 Hólmavík

Byggingarfulltrúi er með starfsstöð á skrifstofu Strandabyggðar, en með viðveru á skrifstofu Dalabyggðar fyrsta og þriðja föstudag í mánuði og á skrifstofu Reykhólahrepps fyrsta fimmtudag í mánuði.

Embætti byggingarfulltrúa er starfrækt samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og reglugerðum þeim tengdum.

Skipulagsfulltrúi

   Þórður Már Sigfússon
   Sími:         430 4700
   Netfang:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Póstfang:   Miðbraut 11, 370 Búðardalur

Viðvera skipulagsfulltrúa í Strandabyggð er 2. og 4. miðvikudag í mánuði.

Óheimilt er, samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, að grafa grunn, reisa hús, rífa hús, breyta því, burðarkerfi þess, formi, svipmóti eða notkun þess eða gera önnur mannvirki, nema að fengnu leyfi viðkomandi sveitarstjórnar.

Framkvæmdir skulu vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. Byggingarleyfi felur í sér samþykkt aðaluppdrátta og framkvæmdaáforma eða samþykkt á breyttri notkun húss.

Auk útgáfu byggingarleyfa annast embættið yfirferð og samþykkt séruppdrátta, úttektir, samþykkt á byggingarstjórum, skráningu iðnmeistara á verk, fasteignaskráningu, yfirferð eignaskiptayfirlýsinga og gefur umsagnir vegna starfs- og veitingaleyfa. Þá varðveitir byggingarfulltrúi uppdrætti af húsum í sveitarfélaginu og geta allir fengið ljósrit af þeim gegn hóflegu gjaldi. 

Byggingarfulltrúi og skipulagsfulltrúar veita fúslega faglegar ráðleggingar bæði í viðtals- og símatímum.