Styrkur vegna þáttöku í skipulögðu íþróttastarfi eða tónlistarnámi

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps samþykkir að greiða kr. 10.000.- á hverri önn á árinu 2009 til þeirra barna 6-16 ára sem þátt taka í skipulögðum íþróttum eða tónlistarkennslu hvort heldur sem er innan eða utansveitarfélagsins.

Með þessum styrk vill sveitarstjórn Kaldrananesrhepps hvetja börn og unglinga til þátttöku í uppbyggilegu starfi og að koma til móts við þann kostnað sem af þeirri þátttöku hlýst. Styrkurinn fæst útgreiddur gegn framvísun kvittana og eða skriflegrar staðfestingar forsvarsaðila viðkomandi íþróttadeildar um þátttöku barnsins. Einungis er greiddur einn styrkur á hvert barn.