Sveitarstjórnarfundur var haldinn 16. febrúar 2022

Sveitarstjórnarfundur 16. febrúar 2022

Miðvikudaginn 16. febrúar 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 38. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Bjarni Þórisson og Halldór Logi Friðgeirsson. Oddviti leitar afbrigða, bætt verður við lið 20. Skoðanakönnun.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Bjarni Þórisson ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 38. fundar:

 1. Fundargerð 37. sveitarstjórnarfundar 20.12.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Aðalskipulagsbreyting
 5. Fundargerð verkfundar vegna grjótvarnar við höfnina
 6. Beiðni Gísla Ólafssonar
 7. Úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga fiskveiðiárið 2021-2022
 8. Endurskoðun á aðalskipulagi Strandabyggðar
 9. Erindi frá Strandapóstinum
 10. Beiðni Lögreglustjórans á Vestfjörðum
 11. Vegna beiðni Tálknafjarðarhrepps
 12. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
 13. Fyrirspurn frá Fræðslumiðstöð Vestfjarða
 14. Barnaverndarþjónusta á Vestfjörðum
 15. Kaup á hjartastuðtæki
 16. Endurmat á náttúruhamfaratryggingu
 17. Beiðni Cycling Westfjords
 18. Umsókn um leiguíbúð í hreppnum
 19. Almannavarnir og Covid 19
 20. Skoðanakönnun

 

Fundargerð:

 1. Fundargerð 37. sveitarstjórnarfundar 20.12.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
  1. Fundargerð samstarfsnefndar SÍS og KVH, 01.02.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Fundargerð samstarfsnefndar SÍS og SNS, 15.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. Fundargerð umræðufundar SÍS og HMS, 26.01.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  4. SÍS, 13. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 20.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  5. SÍS, 14. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 18.1.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  6. SÍS, stöðuskýrsla nr. 18 um uppbyggingu félags- og atvinnumála, 21.01.2022.
   Skýrsla lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir
  7. Fundargerð velferðarnefndar Stranda og Reykhóla, 17.11.2021
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  8. Samband íslenskra sveitarfélaga, 905. fundur stjórnar, 14.1.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  9. Samband íslenskra sveitarfélaga, 906. fundur stjórnar, 04.02.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Aðalskipulagsbreyting
  Oddviti gerir grein fyrir aðalskipulagsbreytingu en hreppnum hefur borist umsókn um breytingu á aðalskipulagi í landi Hvamms í Bjarnarfirði.

  Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir og veitir jákvæða umsögn.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 5. Fundargerð verkfundar vegna grjótvarnar við höfnina
  Verkfundur var haldinn 10. janúar 2022 á skrifstofu Kaldrananeshrepps varðandi grjótvörn við höfnina á Drangsnesi. Verktaki (Grjótverk ehf.) lagði fram framkvæmda- eða verkáætlun sem samþykkt hefur verið af Vegagerðinni. Einnig greinir verktaki frá því hver verkstaðan er í dag og hvað sé framundan.

  Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 6. Beiðni Gísla Ólafssonar
  Óskað er eftir heimild sveitarstjórnar fyrir hönd Nesvegur 5 ehf. sem fest hefur kaup á Ásmundarnesi, óskað er eftir heimild til að gera deiliskipulag fyrir jörðina, en gera þarf breytingu á aðalskipulagi Kaldrananeshrepps vegna nýs deiliskipulags.

  Beiðni lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir og veitir heimild til að gera deiliskipulag fyrir jörðina og ákveður að gera aðalskipulags breytingu samhliða, þar sem hluti jarðarinnar er tekinn úr landbúnaðarnotkun og verður iðnaðar- og frístundasvæði fyrir fiskeldi og ferðaþjónustu.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 7. Úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga fiskveiðiárið 2021-2022
  Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur, samkvæmt reglugerð nr. 919/2021 um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2021-2022 úthlutað sveitarfélaginu 1.64% af heildarúthlutun.

  Úthlutun byggðakvóta lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn ákveður að halda óbreyttu fyrirkomulagi og hefur verið seinustu ár. Oddvita falið að senda rökstuðning þess efnis inn til ráðuneytis.
  Borið upp og samþykkt.

 8. Endurskoðun á aðalskipulagi Strandabyggðar
  Óskað er eftir umsögn frá Kaldrananeshreppi um skipulagslýsingu fyrir endurskoðun á aðalskipulagi Strandabyggðar. Í skipulagslýsingunni er meðal annars gert grein fyrir tildrögum og tilgangi endurskoðunar aðalskipulagsáætlunarinnar.

  Skipulagslýsing lögð fram til kynningar.
  Oddvita falið að svara umsögn. Borið upp og samþykkt.

 9. Beiðni Lögreglustjórans á Vestfjörðum
  Fyrir margt löngu sameinuðu sveitarfélögin þrjú í Strandasýslu almannavarnanefndir sínar. Umræða er því um sameiginlega almannavarnarnefnd Árneshrepps, Kaldrananeshrepps, Strandabyggðar og Reykhólahrepps.

  Hreppnum barst því beiðni frá Lögreglustjóranum á Vestfjörðum að tillagan verði tekin fyrir af hálfu hreppsnefnd.

  Beiðni tekin fyrir.
  Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir og samþykkir tillöguna um sameiginlega almannavarnarnefnd Árneshrepps, Kaldrananeshrepps, Strandabyggðar og Reykhólahrepps.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 10. Erindi frá Strandapóstinum
  Hreppnum barst fyrirspurn frá ritnefnd Strandapóstsins þar sem athugað er hvort áhugi væri fyrir því að kaupa styrktarlínu að upphæð kr. 25.000 en með því væri hreppurinn að styrkja Strandapóstinn við útgáfu átthagaritsins sem hefur verið gefið út árlega í rúma hálfa öld.

  Erindi lagt fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu. Samþykkt samhljóða.

 11. Vegna beiðni Tálknafjarðarhrepps
  Hreppnum barst bréf frá Tálknafjarðarhreppi vegna óskar þeirra um óformlegar viðræður um sameiningu sveitarfélaga. Farið var yfir viðbrögð allra sveitarfélaganna en ljóst er að ekki er grundvöllur til þess að kalla fulltrúa þeirra saman.

  Bréf lagt fram til kynningar.

 12. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Hreppnum barst bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem beðið er hreppinn að gera skrá yfir störf sem verkfall nær ekki til. Lög nr. 129/2020 voru sett til að tryggja að nauðsynlegasta heilbrigðis- og öryggisþjónusta við íbúa sveitarfélagsins sé veitt og lífi og heilsu þeirra sé ekki ógnað vegna verkfalls.

  Beiðni lögð fyrir.
  Oddvita falið að bregðast erindi. Borið upp og samþykkt.

 13. Fyrirspurn frá Fræðslumiðstöð Vestfjarða
  Hreppnum barst fyrirspurn frá Fræðslumiðstöð Vestfjarða þar sem spurst er fyrir um áhuga hreppsins að sameinast Ísafjarðarbæ og Bolungarvíkurkaupstað um námskeið fyrir sveitarfélög. Um er að ræða endur- og símenntun fyrir starfsfólk sveitarfélagsins.

  Fyrirspurn lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að athuga málið betur.
  Borið upp og samþykkt.

 14. Barnaverndarþjónusta á Vestfjörðum
  Umdæmisráð barnaverndar eru ný ráð sem komu inn með breytingum á barnaverndarlögum og gert er ráð fyrir því að ráðin taki til starfa 28. maí næstkomandi.

  Umdæmisráðin úrskurða um tilteknar íþyngjandi ákvarðanir sem barnaverndarþjónusta tekur:
  1. Beiting úrræða án samþykkis foreldra, sbr. 26. gr.
  2. Vistun barns utan heimilis í allt að fjóra mánuði, sbr. 27. gr.
  3. Heimild til barnaverndarþjónustu um að gera kröfu fyrir dómi um vistun barns í allt að tólf mánuði, sbr. 28. gr.
  4. Heimild til barnaverndarþjónustu um að gera kröfu fyrir dómi um forsjársviptingu, sbr. 29. gr.
  5. Umgengni í fóstri og við vistun, sbr. 74. og 81. gr

   Að baki hverju umdæmisráði skulu vera a.m.k. 6000 íbúar en ekki er hægt að fá undanþágu frá því lágmarki. Sveitarfélög verða því að taka ákvörðun um hvaða sveitafélög ætli að sameinast um umdæmisráð.

   Breytingar á barnaverndarlögum teknar fyrir.
   Sveitastjórn ákveður að vinna að málinu áfram og kanna sameiningarkosti.
   Borið upp og samþykkt.

 1. Kaup á hjartastuðtæki
  Sveitastjórn hefur óskað eftir tilboði í hjartastuðtæki Fastus ehf. kannar áhuga sveitarstjórnar fyrir kaupum á hjartastuðtæki. Ein áhrifaríkasta meðferð við hjartastoppi og sýna erlendar rannsóknir m.a. að í 13% tilvika verður hjartastopp á vinnustað.
  Fastur ehf. býður upp á margskonar hjartastuðtæki sem bæði eru notendavæn og einföld til notkunar.

  Hjartastuðtæki lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að festa kaup á LIFEPAKCR2 alsjálfvirku hjartastuðtæki frá Fastus ehf. á kr. 300.554 m.vsk. sem staðsett verður í Bjarnarfirði, staðsetning og kennsla auglýst síðar
  Borið upp og samþykkt.

 2. Endurmat á náttúruhamfaratryggingu
  Náttúruhamfaratrygging Íslands kynnir endurmat vegna mannvirkja sem skylt er að vátryggja hjá NTÍ.

  Lagt fram til kynningar.
  Oddvita falið að tryggja rétta skráningu.
  Borið upp og samþykkt.

 3. Beiðni Cycling Westfjords
  Hreppnum barst beiðni frá Cycling Westfjords þar sem athugað er hvort áhugi væri fyrir því að fjármagna verkefni sem sett var á laggirnar til að laða hjólreiðafólk að Vestfjörðum.

  Allir þátttakendur munu fá kort af Vestfjörðum til fararinnar þar sem t.d. má finna tjaldsvæði, matvöruverslanir og sundlaugar. Fjármögnun Kaldrananeshrepps hljóðar upp á 12.000kr.-

  Beiðni lögð fyrir.
  Sveitastjórn ákveður að taka þátt í verkefninu og felur þjónustufulltrúa að svara beiðninni.
  Borið upp og samþykkt.

 4. Umsókn um leiguíbúð í hreppnum
  Hreppnum barst tvær umsóknir, þar sem óskað var eftir leiguíbúð í hreppnum.
  Oddvita falið að bregðast við umsóknum.

 5. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir, leiðbeiningar og takmarkanir fram til kynningar.

 6. Skoðanakönnun
  Sveitastjórn ákveður að boða til skoðanakönnunar meðal íbúa sveitafélagsins til að kanna hug íbúa til sameiningar í framhaldi af íbúafundi sem fram fór í nóvember 2021. Ákveðið er að skoðanakönnunin fari fram einhverntíma á tímabilinu jan-des 2022.
  Borið upp og samþykkt.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið klukkan 22:00

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 20. desember 2021

Sveitarstjórnarfundur 20. desember 2021

Mánudaginn 20. desember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 37. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Kristín Einarsdóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Arnlín Óladóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 37. fundar:

 1. Fundargerð 36. sveitarstjórnarfundar 5.12.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Seinni umræða
 5. Beiðni vegna leikskóla.
 6. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
 7. Almannavarnir og Covid 19

 

Fundargerð:

 1. Fundargerð 36. sveitarstjórnarfundar 5.12.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
  Tekið fyrir 2. liður úr fundargerð fræðslunefndar sem var frestað á síðasta fundi. Um er að ræða 80 ára afmæli Drangsnesskóla. Sveitarstjórn ákveður að halda umbeðinn fund með fræðslunefnd fljótlega eftir áramót.
 3. Aðrar fundargerðir
  1. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, 136 fundur heilbrigðisnefndar, 9.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. SÍS, 107 fundur Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna, 7.12.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. Samband íslenskra sveitarfélaga, 904. fundur stjórnar, 10.12.2021
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Seinni umræða
  Fjárhagsáætlun rædd ásamt 3ja ára áætlun. Helstu tölur:

  Fjárhæðir í þúsundum króna

                                                                               A hluti                   A og B hluti

           Rekstrarniðurstaða 2022                            10.442                 13.286

           Handbært fé frá rekstri                                8.962                   15.210

           Fjárfestingar nettó                                       47.700                 53.700

           Tekin ný langtímalán                                   45.000                 45.000

           Handbært fé í árslok                                   32.194                 32.194

  Fjárhagsáætlun 2022 rædd og oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og
  fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun
  Borið upp og samþykkt samhljóða

 1. Beiðni vegna leikskóla
  Hreppnum barst beiðni frá foreldri þar sem óskað er eftir því hvort hægt sé að gera samning við Strandabyggð fyrir barn sem komið er á leikskólaaldur og er þess óskað að barnið fari í leikskóla á Hólmavík.

  Erindi lagt fram til kynningar. Oddvita falið að kanna möguleika á að verða við beiðninni.

 2. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
  Kosning í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga fer fram á haustþingi og kjósa skal fimm menn í stjórn sambandsins og jafn marga til vara. Fjórðungssamband Vestfirðinga óskar því eftir tilnefningu Kaldrananeshrepps að áheyrnarfulltrúa í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga

  Beiðni lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn ákveður að tilnefna Finn Ólafsson.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 3. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið klukkan 21:36

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 5. desember 2021

Sveitarstjórnarfundur 5. desember 2021

Sunnudaginn 5. desember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 36. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Kristín Einarsdóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Arnlín Óladóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 36. fundar:

 1. Fundargerð 35. sveitarstjórnarfundar 4.11.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Fyrri umræða
 5. Endurskoðun samstarfssamnings um byggingar- og skipulagsfulltrúa
 6. Erindi frá Tálknafjarðarhreppi
 7. Fyrirspurn um útsvarsprósentu
 8. Hleðslustöðvar á Vestfjörðum
 9. Erindi Framúrskarandi fyrirtækja
 10. Beiðni um auglýsingu í Strandapóstinum
 11. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
 12. Bréf frá Þjóðskjalasafni Íslands
 13. Bréf frá Menntamálastofnun
 14. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 15. Almannavarnir og Covid 19

 

Fundargerð:

 1. Fundargerð 35. sveitarstjórnarfundar 4.11.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
  1. Fundur Fræðslunefndar 10.11.2021. Fundargerð lögð fram.
   Liður 1: Margrét Bjarnadóttir valin til setu í áfallanefnd fyrir hönd hreppsnefndar.
   Lið 2 frestað til næsta fundar.
   Liður 3. Viðgerð skólahúsnæðis er nú þegar komin á fjárhagsáætlun og iðnaðarmenn í startholunum.
   Sveitarstjórn staðfestir fundargerð.
 3. Aðrar fundargerðir
  Samband íslenskra sveitarfélaga, 903. fundur stjórnar, 26.11.2021
  Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2022 – Fyrri umræða
  1. Tillaga að tekjustofnum 2022
   1. Útsvar: 14,52% af útsvarsstofni eða hámarks útsvarsálagning sem heimilt er samkvæmt lögum.
   2. Fasteignaskattur
    1. Íbúðarhús og útihús í sveitum: 0,5% af fasteignamati húss og lóðar.
    2. Opinberar byggingar: 1,32% af fasteignamati húss og lóðar .
    3. Aðrar fasteignir: 1,4% af fasteignamati húss og lóðar.
     Afsláttur vegna fasteignaskatts aldraðra 70 ára og eldri og 75% öryrkja, sem búa í eigin húsnæði er tekjutengdur og miðaður við árstekjur samkvæmt nýjasta skattframtali. Þar með talið eignir og fjármagnstekjur.
     Gjalddagar fasteignagjalda verði 5. þ.e.: 1. feb, 1. apr, 1. júní, 1. ágúst og 1. október.
   3. Lóðarleiga í Drangsneslandi: Lóðarleiga verði 1,3% af fasteignamati lóðar.

    Samþykkt samhljóða.

  2. Tillaga að gjaldskrám 2022
   1. Gjaldskrá Drangsnesvatnsveitu: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   2. Gjaldskrá fyrir fráveitur í Kaldrananeshreppi: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   3. Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Kaldrananeshreppi. Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   4. Gjaldskrárhækkun Hitaveitu Drangsness: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   5. Gjaldskrá Drangsneshafnar: Sveitarstjórn ákveður að notendagjöld hækki ekki og eingreiðslugjöld verði óbreytt.
   6. Gjaldskrá vegna skipulags og byggingargjalda: Oddviti leggur fram tillögu um að gjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa verði í samræmi við gjaldskrár þeirra sveitarfélaga sem nýta sér þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa Stranda- Dala- og Reykhóla. Tillagan borin upp og samþykkt.

    Ýmsar gjaldskrár og þjónustugjöld sem innheimt eru af Kaldrananeshreppi. Oddviti leggur til að þessi þjónustugjöld verði óbreytt.

    Samþykkt samhljóða

 5. Fjárhagsáætlun 2022 og fjögra ára áætlun 2022 – 2025 - Fyrri umræða
  Fjárhagsáætlun 2022 og fjögra ára áætlun 2022-2025 rædd og oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun. Fjárhagsáætlun 2022 afgreidd til síðari umræðu.

  Samþykkt samhljóða.

 6. Endurskoðun samstarfssamnings um byggingar- og skipulagsfulltrúa
  Drög að samstarfssamningi milli sveitarfélaganna Árneshrepps, Dalabyggðar, Kaldrananeshrepps, Reykhólahrepps og Strandabyggðar um embætti skipulags- og byggingarfulltrúa lagður fram til kynningar.

  Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps gerir ekki athugasemdir og veitir jákvæða umsögn.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 7. Erindi frá Tálknafjarðarhreppi
  Tálknafjarðarhreppur óskar eftir afstöðu sveitarstjórna til þess að hefja óformlegar viðræður sveitarfélaganna um sameiningu sveitarfélaga.

  Erindi lagt fram til kynningar og frestað til næsta fundar.

 8. Fyrirspurn um útsvarsprósentu
  Skrifstofa skattamála minnir á að tilkynna þurfi um ákvörðun sveitarstjórnar um útsvarsprósentu komandi árs eigi síðar en 15. desember til Fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

  Oddvita falið að bregðast við fyrirspurn.
  Fyrirspurn lögð fram til kynningar og samþykkt.

 9. Hleðslustöðvar á Vestfjörðum
  Fyrirtækið Blámi sem hefur verið í sambandi við Tesla um fjölgun hleðslustöðva á Vestfjörðum biðlar til sveitarfélaga að hafa verkefni þeirra í huga en Tesla býðst til að gefa hleðslustöðvarnar. Um er að ræða 22 kw Tesla hleðslustöðvar sem opnar verða fyrir alla rafbíla, uppsetningarkostnaður er áætlaður um 100 – 200 þúsund en það fer eftir aðstæðum á hverjum stað.

  Verkefni lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að þiggja tilboðið og fela oddvita að ræða um fyrirkomulag, staðsetningu og uppsetningu stöðvarinnar.

 10. Erindi frá Fiskvinnslunni Drangi
  Fiskvinnslan Drangur sendir Kaldrananeshreppi póst þar sem spurst er fyrir um áhuga hreppsins um sameiginlegt átak í að merkja alla helstu staði í sveitarfélagi. Sérfræðingur yrði fenginn til að fara yfir svæðið og gera tillögur.

  Erindi lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að athuga málið betur og kanna kostnað.
  Borið upp og samþykkt.

 11. Beiðni um auglýsingu í Strandapóstinum
  Hreppnum barst fyrirspurn frá ritnefnd Strandapóstsins þar sem athugað er hvort áhugi værir fyrir því að kaupa heilsíðuauglýsingu í Strandapóstinum, sem kemur út í vor. Heilsíða kostar 25.000-. kr.

  Beiðni lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu og felur Kristínu Einarsdóttur að sjá um auglýsinguna sem segir frá þjónustu í sveitarfélaginu.

 12. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Beiðni Karls Björnssonar er tvíþætt og hljóða svo:

  1. Breytt skipulag barnaverndar
   Á síðasta löggjafarþingi voru gerðar breytingar á barnaverndarlögum sem lúta fyrst og fremst að breyttu skipulagi barnaverndar sem taka gildi að loknum næstu sveitarstjórnarkosningum. Því þarf sveitarfélagið að huga að samvinnu sín á milli bæði við rekstur barnaverndarþjónustu og umdæmisráða, ásamt því að taka ákvörðun hvort óskað verði eftir undanþágu frá 6.000 íbúa lágmarksfjölda.

  2. Uppfærsla svæðisáætlana vegna lagabreytinga
   Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga var fjallað um þær breytingar sem framundan eru í úrgangsmálum í kjölfar nýlegra breytinga. Stjórnin áréttar að mikilvægt er fyrir sveitarfélög að hefja undirbúning fyrir gildistöku lagabreytinganna.

   Beiðnir lagðar fram til kynninga.

 13. Bréf frá Þjóðskjalasafni Íslands
  Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út skýrslu með niðurstöðum úr eftirlitskönnun safnsins á skjalavörslu og skjalastjórn sveitarstjórnarskrifstofa sem eru afhendingarskyldar til Þjóðskjalasafns Íslands.

  Bréf og skýrsla lögð fram til kynningar.

 14. Bréf frá Menntamálastofnun
  Mennta- og menningarráðuneytið hefur falið Menntamálastofnun að taka við upplýsingum frá sveitarfélögum um stofnun nýrra leikskóla og þegar rekstri leikskóla er hætt með vísan til 24. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008.

  Bréf lagt fram til kynningar.

 15. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
  Óskað er eftir þátttöku og framlags sveitarfélagsins til að taka þátt í samstarfi sveitarfélaga um stafræna umbreytingu. Samstarfið verður fjármagnað annars vegar með skyldubundnu grunnframlagi sem rennur fyrst og fremst til þess að standa undir launakostnaði sérfræðinga í stafrænu umbreytingateymi sveitarfélaga, og hins vegar með framlögum til að standa straum af þróun og kaupum á lausnum.

  Bréf lagt fram til kynningar.
  Sveitastjórn ákveður að taka þátt í verkefninu.

 16. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið klukkan 22:00

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 4. nóvember 2021

Sveitarstjórnarfundur 4. nóvember 2021

Fimmtudaginn 4. nóvember 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 35. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Arnlín Óladóttir, Margrét Ólöf Bjarnadóttir, Bjarni Þórisson og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Bjarni Þórisson ritar fundargerð á tölvu.

Oddviti leitar afbrigða, að taka á dagskrá þrjú viðbótar erindi: 17) Deiliskipulag á Reykjanesi í landi Hveravíkur, 18) Erindi: Aðalbraut 10 og 19) Almannavarnarnefnd

 

Dagskrá 35. fundar:

 1. Fundargerð 34. sveitarstjórnarfundar 30.09.2021.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Söluferli Grundargötu 11
 5. Valkostagreiningar Strandabyggðar vegna sameininga
 6. Drög að fjölgun lóða á Drangsnesi
 7. Erindi vegna jarðarinnar Kleifar
 8. Úttekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
 9. Staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga
 10. Erindi Vilhjálms Lúðvíkssonar
 11. Fjárhagsáætlun og beiðni heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
 12. Innleiðing hringrásakerfis
 13. Boð um þátttöku sveitarfélaga í námskeiðinu Loftsvernd í verki
 14. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
 15. Bréf frá Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytinu
 16. Almannavarnir og Covid 19

Fundargerð:

 1. Fundargerð 34. sveitarstjórnarfundar 30.09.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
  1. Stjórnarfundur Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks, 24.09.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, 135 fundur heilbrigðisnefndar, 21.10.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. SÍS, 12. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 19.10.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  4. Samband íslenskra sveitarfélaga, 902. fundur stjórnar, 29.10.2021
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Söluferli Grundargötu 11
  Halldór Logi víkur af fundi.

  Farið var yfir stöðuna á söluferli Grundargötu 11. Eitt kauptilboð barst í fasteignina. Sveitarstjórn ákveður að taka tilboðinu sem barst en það hljóðar upp á 18.2 milljón. Þjónustufulltrúa og oddvita falið að sjá um að ganga frá sölunni.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

  Halldór Logi mætir aftur.

 5. Valkostagreiningar Strandabyggðar vegna sameininga
  Strandabyggð sendir hreppnum fyrirliggjandi gögn er varðar hugsanlegrar sameiningar við Strandabyggð, Árneshrepp, Reykhólahrepp, Dalabyggð og Húnaþing vestra.

  Lagðar eru fram niðurstöður valkostagreiningar varðandi hugsanlega sameiningu, sem unnin var af RR Ráðgjöf. Einnig voru lagðar fram niðurstöður könnunar sem gerð var á viðhorfum fundarmanna á íbúafundi Strandabyggðar varðandi sameiningarmál.

  Fyrirliggjandi gögn Strandabyggðar eru lögð fram til kynningar og sveitarstjórn Kaldrananeshrepps ákveður að taka málið til skoðunar og boða til íbúafundar 17. nóvember kl. 18:00 til að kanna vilja íbúa.

 6. Drög að fjölgun lóða á Drangsnesi
  Oddviti gerði grein fyrir drögum að fjölgun lóða á Drangsnesi. Fyrir liggja drög frá arkitekt en lagt er til að hefja uppbyggingu á norðvesturhluta Drangsness og austurhluta Grundargötu.

  Drög lögð fram til kynningar. Sveitastjórn vísar málinu til íbúafundar.

 7. Erindi vegna Jarðarinnar Kleifar
  Starfsmannafélag Landsvirkjunar sendir hreppnum skiptagerð fyrir jörðina Kleifa á Selströnd en til stendur að afsala eigendum Hveravíkur hluta jarðarinnar Kleifa.

  Óskað er eftir samþykki Kaldrananeshrepps á skiptunum á grundvelli 48. gr. skipulagslaga. Jafnframt er óskað eftir umsögn sveitarstjórnar á grundvelli 13. gr. jarðalaga.

  Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps gerir ekki athugasemdir og veitir jákvæða umsögn.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 8. Úttekt Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar
  Húsnæðis- og mannvirkjastofnun framkvæmdi úttekt á starfsemi slökkviliðs Kaldrananeshrepps þann 7. september síðast liðinn. Markmið úttektarinnar var að sannreyna hvort framkvæmd starfs slökkviliðs væri í samræmi við lög um brunavarnir, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og brunavarnaáætlun sveitarfélagsins.

  Úttekt lögð fram til kynningar og mögulegar lausnir ræddar.
  Oddvita falið að svara Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hvenær áætlað er að leggjast í þær úrbætur við athugasemdum stofnunarinnar.

 9. Staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga
  Hag- og upplýsingasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga fyrir árin 2021 og 2022.
  Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu er gert ráð fyrir að útsvarstofninn hækki að meðaltali á öllu landinu um 6,6% á milli ára 2021 og 2022.

  Staðgreiðsluáætlun lög fram til kynningar.
  Borið upp og samþykkt.

 10. Erindi Vilhjálms Lúðvíkssonar
  Vilhjálmur vekur athygli sveitarstjórnar á því að fráveitulögn sem staðsett er fyrir neðan Grundargötu við sjárvarsíðuna sé í hættu. Sjórinn virðist vera farinn að ganga töluvert í sjávarbakkann og leggur til að þetta verði athugað.

  Erindi lagt fram til kynningar og mögulegar lausnir ræddar.
  Oddvita falið að skoða mögulegar lausnir í samráði við fagaðila. Borið upp og samþykkt.

 11. Fjárhagsáætlun og beiðni heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
  Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða birtir nýja fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits fyrir árið 2022. Við gerð hennar var gerð athugun hvort áhugi sé fyrir sérverkefni við umhverfiseftirlit og óskar heilbrigðiseftirlitið að heyra hug sveitarstjórnar.
  Að auki óskar heilbrigðiseftirlitið eftir því að fá sendar nýjustu skýrslur vegna aðalskoðun leikvalla í hreppnum.

  Fjárhagsáætlun lögð fram til kynningar og samþykkt.
  Sveitastjórn ákveður að taka ekki þátt í sérverkefni að svo stöddu og þjónustufulltrúa falið að senda nýjustu skýrslur vegna aðalskoðunar leikvalla. Borið upp og samþykkt.

 12. Innleiðing hringrásarkerfisins
  Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur sveitarfélög um land allt að hefja undirbúning fyrir gildistöku lagabreytinga um hringrásakerfi sem taka gildi 1. janúar 2023.

  Ljóst er að öll sveitarfélög munu þurfa að endurskoða þau stjórntæki sem þau hafa á grundvelli laga um meðhöndlun úrgangs, þ.e.

  - Svæðisáætlanir um meðhöndlun úrgangs
  - Samþykktir um meðhöndlun úrgangs
  - Gjaldskrár fyrir úrgangsmeðhöndlun

  Innleiðing hringrásarkerfisins lögð fram til kynningar.

 13. Boð um þátttöku sveitarfélaga í námskeiðinu Loftslagsvernd í verki
  Hreppnum barst boð frá Sambandi íslenskra sveitafélaga um þátttöku í námskeiðinu Loftslagsvernd í verki.

  Námskeiðið er í stuttu máli valdeflandi ferli fyrir hvern sem er til þess að fræðast um loftlagsmálin og finna sínar eigin leiðir sem henta til þess að draga úr sínu eigin kolefnisspori og hvetja aðra til dáða.
  Þátttaka sveitarfélaga yrði í boði frá janúar og framvegis.

  Boð lagt fram til kynningar og ákveðið að kanna áhuga á þátttöku á íbúafundi.

 14. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Beiðni Karls Björnssonar er tvíþætt og hljóða svo:

  Húsnæðissjálfseignarstofnun á landsbyggðinni
  Húsnæðissjálfseignarstofnun á landsbyggðinni óskar eftir samtali við sveitarfélögin um hugmynd að nýrri húsnæðissjálfseignarstofnun sem starfi á landsbyggðinni með það að markmiði að stuðla að uppbyggingu almennra íbúða.

  Viðmiðunartafla fyrir fulltrúa í sveitarstjórn
  Samband íslenskra sveitarfélaga kynnir viðmiðunartöflu sem sveitastjórnir geta notað við ákvörðunum á launum fyrir setu í nefndum sveitarfélaganna. Þarf sveitastjórn að meta vinnuframlag inn í töfluna í hverju tilviki fyrir sig.

  Beiðnir lagðar fram til kynninga.

 15. Bréf frá Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytinu
  Hreppnum bárust þrjú bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og hljóða svo:

  Fundir sveitarfélaga með rafrænum hætti
  Ráðuneytið hefur á grundvelli 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/
  2011, gefið út nýjar leiðbeiningar um ritun fundargerða sveitarstjórna og leiðbeiningar um þátttöku nefndarmanna á fundum sveitarfélaga með rafrænum hætti.

  Minningardagur um þá sem látist hafa í umferðarslysum
  Sunnudaginn 21. nóvember 2021, verður haldinn hátíðlegur hér á landi alþjóðlegur minningardagur Sameinuðu þjóðanna um fórnarlömb umferðaslysa. Að þessu sinni verður dagurinn helgaður notkun bílbelta og kveikt verður á kertum hringinn í kringum landið af þessu tilefni.  

  Reikningsskil sveitarfélaga
  Verið er að minna sveitarfélög á reglugerðarbreytingu en nú er skylt að færa inn samantekin reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags vegna byggðasamlaga, sameignarfyrirtækja og annara félagaforma sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags.

  Bréf lögð fram til kynninga.

 16. Almannavarnir og Covid 19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 17. Deiliskipulag á Reykjanesi
  Erindi hefur borist frá landeiganda sem óskar eftir heimild til að hefja vinnu við gerð deiliskipulags fyrir frístundabyggð í landi Kleifa/Hveravíkur.

  Sveitarstjórn samþykkir að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags í landi Kleifa og að lögð verði fram skipulagslýsing áður en tillaga að deiliskipulagi er tekin fyrir.

  Þar sem áformað deiliskipulag samræmist ekki aðalskipulagi sveitarfélagsins samþykkir sveitarfélagið að unnið verði að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins samhliða gerð deiliskipulags í landi Kleifa.

  Borið upp og samþykkt samhljóða

 18. Erindi: Aðalbraut 10
  Erindi barst til sveitarfélagsins þar sem óskað er eftir að fá íbúðina við Aðalbraut 10 leigða í lengri eða skemmri tíma yfir veturinn fyrir fræði- og listamenn.

  Sveitastjórn tekur jákvætt í erindið og felur oddvita að skipuleggja.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið 22:22

Ljósleiðari á Drangsnesi

Sælir kæru fasteignareigendur á Drangsnesi. 

Verið er að leggja lokahönd á tengiskima ljósleiðarakerfisins svo hægt verði að koma og setja endabúnaði á ljósleiðara. 
Þessi vinna á að klárast fyrir mánaðarmót og væntingar standa til að tengivinna hefjist fljótlega í kjölfarið og endabúnaður settur upp í húsum. 

Því viljum við biðja ykkur að hafa svæði við inntak strengsins aðgengilegt þegar að þar að kemur, svo hægt sé að setja endabúnað nokkuð hratt upp. 

Áætluð uppsetning er ca. ekki meira en tveir tímar.