Sveitarstjórnarfundur 26.02.2019

Sveitarstjórnarfundur 26.02.2019

 

Þriðjudaginn 26. febrúar 2019 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 9. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi. Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Ingólfur Árni Haraldsson, Arnlín Óladóttir, Eva K. Reynisdóttir og varamaðurinn Bjarni Þórisson. Oddviti setti fund kl.20 og leitar afbrigða til að bæta við 3 liðum á dagskrá fundarins. Það er nr. 21. Sölutilboð raðhús, liður 22 Byggðasamlag um slökkvilið og 23. Skipulags- og byggingarfulltrúi. Afbrigði samþykkt.

Ingólfur Árni Haraldsson ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá

           

 1. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 16.1.2019
 2. Fundagerð nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
 4. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
 5. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 1088/2018
 6. Kynning á vinnu Félagsmálaráðuneytisins við stefnumótun í málefnum barna
 7. Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum
 8. Skýrsla um áhrif friðlýsingar Drangajökulsvíðerna
 9. Neysluvatnssýni
 10. Sveitarfélögin og heimsmarkmiðin
 11. Áfangastaðaáætlanir
 12. Skipun í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða
 13. Tilnefning í samráðshóp vegna innviðagreiningar
 14. Bréf frá Öldu félagi um sjálfbærni og lýðræði
 15. Framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga
 16. Seeds sjálfboðaliðasamtök
 17. Bréf frá Rannsókn og ráðgjöf ferðþjónustunnar
 18. Skólalóðin
 19. Endurskoðuð tekju- og eignamörk vegna almennra íbúða og lánveitinga íbúðalánasjóðs til leiguíbúða
 20. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum
 21. Sölutilboð frá Hrafnhóll ehf vegna raðhús
 22. Byggðasamlag um slökkvilið
 23. Samstarfssamningur um Skipulags- og byggingarfulltrúa
 1. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 16.1.2019

Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.

Sveitastjórnarmaður leggur til eftirfarandi bókun: Að umboðsmanni Alþingis verði sent erindi vegna ástands vega, vetrarfærðar og skertrar þjónustu Vegagerðar með hliðsjón af þróun dreifðra byggða, sérstaklega Árneshreppi.

 1. Fundagerð nefnda

Engar fundargerðir nefnda lágu fyrir fundi

 1. Aðrar fundargerðir
 2. Fundargerð Velferðarnefndar frá 7.2.2019. Lögð fram til kynningar
 3. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Vestfjarða frá 7.2.2019 lögð fram og rædd.

Fundargerðin afgreidd athugasemdalaust.

 1. Fundargerð 867. fundar stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga lögð fram til kynningar.
 2. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Svar Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis dags 22. janúar 2019 vegna tillögu sveitarstjórnar Kaldrananeshrepps frá 19.12.2018. Niðurstaða ráðuneytisins er að hafna lokatillögu sveitarstjórnar um að fella niður tvöföldun þess magns sem landa á til vinnslu vegna byggðakvóta. Segist ráðuneytið byggja ákvörðun sína á skýru ákvæði laga og reglugerðar um byggðakvóta ráðuneytisins.

 1. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 1088/2018

Reglugerðin lögð fram til kynningar.

 1. Kynning á vinnu Félagsmálaráðuneytisins við stefnumótun í málefnum barna

Bréf ráðuneytisins ásamt stefnumótuninni lagt fram til kynningar og umræðu.

 1. Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum nr. 76/2003 og fleiri lögum

Drögin lögð fram til kynningar og umræðu.

 1. Skýrsla um áhrif friðlýsingar Drangajökulsvíðerna

Lögð fram skýrsla unnin af Environice fyrir Ófeig náttúrverndarsamtök. Snæbjörn Guðmundsson kynnti skýrsluna fyrir sveitarstjórn í gegnum fjarfundarbúnað.

 1. Neysluvatnssýni

Neysluvatnssýni fyrir Drangsnesvatnsveitu tekið í Fiskvinnslunni Drangi 30. janúar s.l stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

 1. Sveitarfélögin og heimsmarkmiðin

Bréf forsætisráðuneytis varðandi sveitarfélögin o g heimsmarkmiðin dags 28. janúar s.l lagt fram til kynningar.

 1. Áfangastaðaáætlanir

Áfangastaðaáætlun Vestfjarða lögð fram til kynningar.

 1. Skipun í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða

Finnur Ólafsson oddviti er skipaður í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða

 1. Tilnefning í samráðshóp vegna innviðagreiningar

Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Ingólf Árna Haraldsson í samráðshóp vegna innviðagreiningar.

 1. Bréf frá Öldu félag um sjálfbærni og lýðræði

Bréf til kynningar á Öldu félagi um sjálfbærni og lýðræði lagt fram til kynningar.

15        Framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga

Auglýst er eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar

 1. Seeds sjálfboðaliðasamtök

Seeds sjálfboðaliðasamtök bjóða fram krafta sína til að vinna að hinum ýmsu verkefnum. Lagt fram til kynningar.

 1. Bréf frá Rannsókn og ráðgjöf ferðþjónustunnar

Fyrirtækið Rannsókn og ráðgjöf ferðaþjónustunnar gerir Kaldrananeshreppi tilboð um úrvinnslu úr gagnagrunni RRF kr 200. þús + vsk. Tilboði hafnað.

 1. Skólalóðin

Bréf frá skólastjóra Drangsnesskóla vegna framkvæmda og lagfæringa á skólalóðinni. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og sveitarstjórn mun standa við bakið á verkefninu. Fyrirkomulagið verður rætt á vinnufundi sveitarstjórnar í samráði við skólastjóra og fræðslunefnd.

 1. Endurskoðuð tekju- og eignamörk vegna almennra íbúða og lánveitinga íbúðalánasjóðs til leiguíbúða.

Félags- og barnamálaráðherra hefur gefið út reglugerð sem felur í sér endurskoðuð tekju- og eignamörk leigjenda almennra leiguíbúða við upphaf leigu. Lagt fram til kynningar.

 1. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum sem tóku gildi þann 1.10. 2018 lögð fram til kynningar.

 1. Sölutilboð frá Hrafnshóll ehf vegna raðhúss.

Hrafnshóll ehf gerir Kaldrananeshreppi sölutilboð í 2 íbúðir sem er í 3ja íbúða raðhúsi sem byggt verður á Drangsnesi sumarið 2019. Raðhúsið er á einni hæð samtals 260,6 fermetrar, sem afhendist fullbúið 15.september 2019. Íbúðirnar eru ein 76,6fm 3ja herbergja íbúð og ein 107,4 fm 4ra herbergja íbúð. Verð á báðum íbúðum er alls 68.488.000.- Húsin eru fullbúin með innréttingum og raftækjum í eldhúsi. Húsin eru innflutt timbur-einingahús samkvæmt lýsingu.

Í ljósi álits frá íbúðarlánasjóði er það ákvörðun sveitarstjórnar Kaldrananeshrepps að taka ekki tilboði Hrafnshóls ehf að svo stöddu. Samþykkt með 4 atkvæðum , einn sat hjá .

 1. Byggðasamlag um slökkvilið

Oddviti leggur fram áætlaða kostnaðarskiptingu vegna sameiginlegs slökkviliðsstjóra sveitarfélaganna Dalbyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps sem byggir á áætluðum launum slökkviliðsstjóra að viðbættum 10% .

Sveitarstjórn samþykkir að verða þátttakendur í byggðarsamlagi um slökkvilið. Einnig leggur sveitarstjórn Kaldrananeshrepps að kostnaðarskipting slökkviliðstjóra verði breytt og verði eftirfarandi: 10% af heild verði greitt af því sveitarfélagi sem starfsmaður hefur lögheimili í og hin 90 % deilast eftir þeim tillögum sem fyrir liggja. Rök fyrir slíku fyrirkomulagi er að jafna hlut sveitarfélaga sem ekki njóta útsvars sem er afleitt af þessu starfi. Enda er ekki hlutverk byggðarsamlags að eitt sveitarfélag hagnist á kostnað annara.

 1. Samstarfssamningur um Skipulags- og byggingarfulltrúa

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að samstarfssamningi vegna skipulags- og byggingarmála lögð fram

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að starfslýsingu byggingarfulltrúa lögð fram.

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að kostnaðarskiptingu vegna skipulags- og byggingarmála lögð fram

Sveitarstjórn staðfestir áframhaldandi þátttöku og samþykkir breyttan kostnað. Einnig leggur sveitarstjórn Kaldrananeshrepps til að kostnaðarskiptingu verði breytt og verði eftirfarandi: 10% af heild verði greitt af þeim sveitarfélögum sem starfsmenn hafa lögheimili í og hin 90 % deilast eftir þeim tillögum sem fyrir liggja. Rök fyrir slíku fyrirkomulagi er að jafna hlut sveitarfélaga sem ekki njóta útsvars sem er afleitt af þessum störfum. Enda er ekki hlutverk samvinnu um slík embætti að eitt sveitarfélag hagnist á kostnað annarra.

Fleira ekki fyrirtekið

Fundargerð lesin upp og samþykkt og undirrituð

Fundi slitið kl.23:08