Rýmingaráætlun vegna ofanflóða

Samkvæmt lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum frá maí 1997 með breytingu í lögum nr. 71/2000 frá maí 2000 ber Veðurstofu Íslands að gefa út viðvaranir um staðbundna snjóflóðahættu. Skal þá rýma húsnæði á reitum, sem tilgreindir eru í viðvörun Veðurstofunnar, í samræmi við gildandi rýmingaráætlun.

Veðurstofan hefur, í samráði við heimamenn, unnið sérstaka uppdrætti af þéttbýlisstöðum landsins þar sem talin er snjóflóðahætta og sýna uppdrættirnir reitaskiptingu rýmingaráætlana viðkomandi staða.

EF TILKYNNING BERST FRÁ VEÐURSTOFU ÍSLANDS UM AÐ HÆTTA SÉ Á OFANFLÓÐI Á DRANGSNESI SKAL UNNIÐ EFTIR EFTIRFARANDI RÝMINGARÁÆTLUN:

  1. Skólastjóra fær boð frá Veðurstofu Íslands um að hætta sé á ofanflóði.   Þar sem um hættuástand er að ræða ræsir skólastjóri viðvörunarvælu og hringir í síma 112 og tilkynnir um hættu. 
  2. Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar og fara eftir ákveðnum leiðbeiningum sem er að finna í öllum kennslustofum. Teikningar af útgönguleiðum eru á göngum skólans. Nemendur yfirgefa ekki kennslustofur fyrr en kennari hefur kannað hvort útgönguleiðin sé greið. Hver kennari er ábyrgur fyrir þeim bekk/hóp sem hann er að kenna þegar hættuástand skapast og að koma nemendum á rétt söfnunarsvæði og þarf hann að muna eftir nafnalista. Ætíð skal velja þann neyðarútgang sem er næstu.Sá aðili sem síðastur fer út úr hverri stofu skal loka öllum hurðum á eftir sér.
  3. Þegar komið er út á söfnunarsvæðin er mjög mikilvægt að nemendur standi í stafrófsröð hjá sínum kennara sem fer yfir nafnalistann og kannar hvort allir séu komnir út. Kennarinn kemur síðan upplýsingum um stöðuna til umsjónarmanns söfnunarsvæðis.
  4. Umsjónarmenn söfnunarsvæða koma upplýsingum um stöðuna til skólastjórnenda eða umsjónarmanns.
  5. Þegar björgunaraðilar koma á staðinn gefa skólastjórnandi/umsjónarmaður varðstjóra upplýsingar um stöðuna.