Tafir í heimabanka

Nýverið tók Sparisjóður Strandamanna í gagnið nýjan fyrirtækjabanka á netinu.
Þessi innleiðing hefur valdið töfum á birtingu reikninga, fasteignagjalda og launagreiðslna.
Hlutaðeigandi aðilar vonast til þess að lausn finnist á þessum hnökrum fyrir vikulok.

 

Breyting á Aðalskipulagi Kaldrananeshrepps 2010-2030 og nýtt deiliskipulag

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps samþykkti á fundi sínum þann 22. mars sl. að auglýsa tillögur að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins og nýju deiliskipulagi í landi Hvamms í Bjarnarfirði í samræmi við 31. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Um er að ræða skipulagssvæði nyrst á jörðinni við Bjarnarfjarðará í námunda við fyrra brúarstæði og felst aðalskipulagsbreytingin í breytingu á landnotkun þar sem gert er ráð fyrir frístundabyggð (FS12) og ferðaþjónustu (VÞ8) á svæði sem er skilgreint landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir fimm frístundahúsalóðum, einni stórri lóð fyrir ferðaþjónustu og einni íbúðarhúsalóð.

Skipulagstillögurnar verða til sýnis í húsnæði Verslunarfélagsins á Drangsnesi sem og á heimasíðu Kaldrananeshrepps drangsnes.is.

Auk þess verður breytingartillaga aðalskipulagsins aðgengileg hjá Skipulagsstofnun, frá miðvikudeginum 28. apríl 2021.

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig gefinn kostur á að kynna sér tillögurnar og gera athugasemdir við þær. Athugasemdum skal vinsamlegast skilað til skrifstofu Kaldrananeshrepps að Holtagötu, 520 Drangsnesi eða á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. í síðasta lagi fyrir 10. júní 2021.

Sjá skipulagstillögur, blaðsíða 1, smella á hlekk

Sjá skipulagstillögur, blaðsíða 2, smella á hlekk 

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 22. mars 2021

Sveitarstjórnarfundur 22. mars 2021

Mánudaginn 22. mars 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 29. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Eva K. Reynisdóttir, Arnlín Óladóttir, Margrét Bjarnadóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Eva Katrín Reynisdóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 29. fundar:

 1. Fundargerð 28. sveitarstjórnarfundar 27.1.2021
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
 4. Yfirlýsing vegna línuívilnunar
 5. Kynning vegna sameiningar
 6. Brunavarnaáætlun sveitarfélagsins
 7. Stefna um meindýraeyðingar
 8. Framkvæmdir sumarið 2021
 9. Skólamáltíðir
 10. Leiga á kennaraíbúð
 11. Heimasíða Kaldrananeshrepps
 12. Starfsemi skrifstofustarfs
 13. Fenders fyrir Drangsnesbryggju
 14. Endurmat á náttúruhamfaratryggingu
 15. Reikningsskil sveitarfélaga – breyting á reglugerð
 16. Samband íslenskra sveitafélaga – ofgreiðsla 2020
 17. Uppgjör skipulagsfulltrúa 2020
 18. Viðbragðsáætlun hafna 2021
 19. Eftirlitskönnun Þjóðskjalasafns Íslands
 20. Bréf frá Félagsmálaráðuneyti
 21. Íbúaskrá 1. desember 2020
 22. Áhrif nýrrar jafnréttislöggjafar 2020
 23. Breytingar á barnaverndarlögum
 24. Almannavarnir og Covid-19

Fundargerð:

 1. Fundargerð 28. sveitarstjórnarfundar 27.1.2021
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
 2. Fundagerðir nefnda
  1. Fundur Fræðslunefndar 15.03.2021.
   Fundargerðir lagðar fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir
  2. Fundur umhverfis- byggingar og skipulagsnefndar 22.03.2021.
   Fundargerðir lagðar fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir
 3. Aðrar fundagerðir
  1. Fjórðungssamband Vestfirðinga, fundargerð stækkaðar samgöngunefndar, 01.03.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. SÍS, 5. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 26.01.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  3. SÍS, 6. samráðsfundur skólateymis, fræðslustjóra og sveitarstjóra þar sem ekki eru starfandi skólaskrifstofur, 26.01.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  4. SÍS, stöðuskýrsla nr. 10 um uppbyggingu félags- og atvinnumála, 28.02.2021.
   Skýrsla lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  5. SÍS, stöðuskýrsla nr. 11 um uppbyggingu félags- og atvinnumála, 05.03.2021.
   Skýrsla lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  6. stjórnarfundur Vestfjarðarstofu, 27.01.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  7. Samband íslenskra sveitarfélaga, 893. fundar stjórnar, 16.12.2020.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  8. Samband íslenskra sveitarfélaga, 894. fundar stjórnar, 29.01.2021.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Yfirlýsing vegna línuívilnunar
  Sveitarstjórn ákveður að fresta lið til næsta fundar.

 5. Kynning vegna sameiningar
  Stjórnarráð Íslands hélt kynningarfund um framlög vegna sameiningu sveitarfélaga. Glærur frá kynningarfundinum eru lagðar fram til kynningar.

 6. Brunavarnaáætlun sveitarfélagsins
  Húsnæðis og Mannvirkjastofnun óskar eftir samþykki fyrir brunavarnaáætlun hjá sveitarfélaginu.
  Slökkviliðsstjóra falið að svara erindi.

  Eva Katrín og Halldór Logi víkja af fundi vegna vanhæfis og Finnur tekur við ritun fundargerðar.

 7. Stefna um meindýraeyðingar

  Sveitarstjórn telur nauðsynlegt að gerðar verði nýjar samþykktir fyrir refa og minka veiðar fyrir sveitarfélagið. Oddvita falið að gera uppkast af nýjum samþykktum fyrir næsta sveitarstjórnarfund, samkvæmt umræðum á fundinum.

  Oddviti átti fund með ráðnum meindýraeyðum sveitarfélagsins til að ræða málin.

  Oddviti leggur fram eftirfarandi tillögu:

  Núverandi samningur endurnýist fyrir árið 2021 með eftirfarandi breytingum meðan nýjar samþykktir verði gerðar. Vegna refa: verð fyrir unnið greni verði 17.000 kr og fyrir að gá á þekkt grenstæði verði greiddar 2.000 kr. Verð fyrir hlaupadýr verði 8.000 kr.

  Vegna minka: Greiðsla fyrir unninn mink 3.000 kr. á dýr en til ráðinna meindýraeyða verði greidd 4.000 kr. á dýr. Greiðsla fyrir hvolpafulla læðu 15.000 kr. á dýr. Tímakaup ráðinna veiðimanna 1.615 kr./klst. og akstur 110 kr./km.

  Borið upp og samþykkt.
  Eva Katrín og Halldór Logi mæta aftur á fundinn, Eva tekur við ritun fundargerðar.

 8. Framkvæmdir sumarið 2021
  Oddviti gerði grein fyrir framkvæmdum sumarsins, ljósleiðaravæðingu hreppsins og aðrar framkvæmdir ræddar.

  Eva Katrín víkur af fundi vegna vanhæfis og Finnur tekur við ritun fundargerðar.

 9. Skólamáltíðir
  Skólastjóri hefur óskað eftir tilboði í hádegismat til nemenda og starfsfólks í grunnskólanum. Tilboð hefur borist og lagt er fyrir sveitarstjórn. Tilboðið hljóðar upp á 1.000 kr. per einstakling. Sveitarstjórn fellur skólastjóra að kanna hug foreldra um greiðsluþátttöku að helming og ákveður að taka því tilboði með fyrirvara um samþykki foreldra.

  Borið upp og samþykkt samhljóða.
  Eva Katrín tekur aftur við ritun fundargerðar.

 10. Leiga á kennaraíbúð
  Nokkur erindi hafa borist til sveitarfélagsins um að fá Aðalbraut 10 leigða. Oddvita falið að bregðast við umsóknum í samræmi við vilja sveitarstjórnar. Borið upp og samþykkt.

 11. Heimasíða Kaldrananeshrepps
  Umræða fór fram um stefnu sveitarstjórnar í endurnýjun á heimasíðu hreppsins. Mikilvægt er að uppfæra vefinn. Ákveðið var að leita tilboða við gerð nýrrar heimasíðu.

 12. Starfsemi skrifstofustarfs
  Kaldrananeshreppur auglýsti eftir starfsmanni á skrifstofu í 50% starf þann 28.01.2021. Helstu verkefni eru skilgreind sem :

  1. utanumhald um bókhald, reikningagerð og umsjón með tekjuöflun
  2. skjalavarsla, utanumhald um fundi og birtingar á vefsíðu
  3. afgreiðsla daglegra fyrirspurna, upplýsingagjöf til íbúa og móttaka á skrifstofu
  4. almenn skrifstofustörf og önnur tilfallandi verkefni sem oddviti felur starfsmanni

   Hreppnum barst ein umsókn vegna umrædds starfs. Sveitarstjórn staðfestir ráðningu
   Borið upp og samþykkt samhljóða.

 13. Fenders fyrir Drangsnesbryggju
  Vegagerðin sendi sveitarfélaginu grófa áætlun vegna D fendera fyrir Drangsnesbryggju.
  Lagt fram til kynningar.

 14. Endurmat á náttúruhamfaratryggingu
  Náttúruhamfaratrygging Íslands kynnir endurmat vegna mannvirkja sem skylt er að vátryggja hjá NTÍ.
  Lagt fram til kynningar.

 15. Reikningsskil sveitarfélaga – breyting á reglugerð
  Þann 23.02.2021 auglýsti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið breytingar á reikningsskilum og ársreikningagerðar sveitarfélaga í samræmi við 3. mgr. 20. gr.
  Lagt fram til kynningar.

 16. Samband íslenskra sveitarfélaga – ofgreiðsla 2020
  Staðgreiðsla sveitarfélagsins á árinu 2020 og uppgjör lagt fram til kynningar.

 17. Uppgjör skipulagsfulltrúa 2020
  Uppgjör skipulagsfulltrúa lagt fram til kynningar.

 18. Viðbragðsáætlun hafna 2021
  Viðbragðsáætlun hafna lögð fram og borin upp og samþykkt samhljóða.

 19. Eftirlitskönnun Þjóðskjalasafns Íslands
  Óskað er eftir þátttöku sveitarfélagsins til eftirlitskönnunar Þjóðskjalasafn Íslands um skjalavörslu, skjalastjórn og afhendingarskyldu sveitarstjórnarskrifstofa.
  Oddvita falið að svara erindinu.

 20. Bréf frá Félagsmálaráðuneyti
  Félags- og barnamálaráðherra kynnir sérstakan stuðning til ráðgjafar um viðeigandi þjónustu við börn með þroska- og geðraskanir.
  Bréf lagt fram til kynningar.

 21. Íbúaskrá 1. desember 2020
  Íbúaskrá lögð fram til kynningar.

 22. Áhrif nýrrar jafnréttislöggjafar 2020
  Jafnréttisstofa kynnir ný lög sem lúta að jafnréttismálum um jafnan rétt kynjanna.
  Lagt fram til kynningar.

 23. Breytingar á barnaverndarlögum
  Sveitarstjórn fer yfir breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002. Fundarefni og glærur eru lagðar fram til kynningar.

 24. Almannavarnir og Covid-19
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvarnarráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið 23:20

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 22. mars 2021

Opið hús / Kynningarfundur

OPIÐ HÚS / KYNNINGARFUNDUR VEGNA FYRIRHUGAÐRA BREYTINGA Á AÐALSKIPULAGI KALDRANANESHREPPS OG NÝS DEILISKIPULAGS Í LANDI HVAMMS

Opið hús / Kynningarfundur vegna fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi Kaldrananeshrepps og nýs deiliskipulags í landi Hvamms verður haldinn mánudaginn 8. mars nk. frá klukkan 17:00 til 19:00 á skrifstofu sveitarfélagsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.

Aðalskipulagsbreytingin felst í breytingu á landnotkun þar sem gert er ráð fyrir frístundabyggð (FS12) og ferðaþjónustu (VÞ5) á svæði sem er skilgreint landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir fimm frístundalóðum, einni stórri lóð fyrir fyrir ferðaþjónustu og einni íbúðarhúsalóð.

Á fundinum gefst áhugasömum kostur á að kynna sér skipulagsgögn og ræða við skipulagsfulltrúa um verkefnið.

Í gildi er almenn fjöldatakmörkun en hámarksfjöldi einstaklinga í sama rými eru 50 manns með ákveðnum takmörkunum í opinberu rými. Grímuskylda er á gestum fundarins og verður hægt að nálgast einnota grímur á staðnum.

Þórður Már Sigfússon, skipulagsfulltrúi.

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 27. janúar 2021

Miðvikudaginn 27. janúar 2021 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 28. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.  Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Eva K. Reynisdóttir, Arnlín Óladóttir, Margrét Bjarnadóttir og Halldór Logi Friðgeirsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00. Eva Katrín Reynisdóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 28. fundar:

 1. Fundargerð 27. sveitarstjórnarfundar 28.12.2020.
 2. Fundagerðir nefnda
 3. Aðrar fundagerðir
 4. Tilboð KPMG í bókunarþjónustu, tíma og verkáætlun 2021
 5. Starfsmannamál og auglýsing starfsmanns á skrifstofu.
 6. Umsögn vegna rekstrarleyfis Hótel Laugarhóls
 7. Erindi Björns Hróarssonar um skógrækt
 8. Erindi um Aðalbraut 10
 9. Stígamót framlagsbeiðni
 10. Uppkast að skólastefnu
 11. Vestfjarðarstofa – Samningar um Áfangastaðastofu
 12. Bréf HMS- HMS - heimildir fyrirtækja og ábyrgð á störfum byggingarstjóra
 13. Póst og fjarskiptastofnun – gagnabeiðni fjarskiptanets
 14. Covid reglugerðir og leiðbeiningar

Fundargerð:

 1. Fundargerð 27. sveitarstjórnarfundar 28.12.2020
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.

 2. Fundagerðir nefnda

 3. Aðrar fundagerðir

 4. Tilboð KPMG í bókunarþjónustu, tíma og verkáætlun 2021
  KPMG gerir tilboð skv. tímaáætlun vegna færslu bókhalds, gerðar ársreiknings og skattframtals, áætlunin gildir frá og með 1. janúar 2021 til og með 31. desember 2021.
  Lagt er til að bókhaldsþjónustan taki yfir hluta af verkefnum skrifstofustjóra.Eftir nána yfirferð og miklar umræður er ljóst að breytt fyrirkomulag auki ekki kostnað vegna bókunarþjónustu. Borið upp og samþykkt samhljóða.

 5. Starfsmannamál og auglýsing starfsmanns á skrifstofu.
  Skrifstofustjóri hefur beðist lausnar frá starfi, en er nú í hlutastarfi. KPMG er ætlað að taka yfir bókhaldstengd verkefni, en eftir stendur hlutastarf fulltrúa á skrifstofu. Lagt er til að 50% hlutastarf starfsmanns á skrifstofu sé auglýst. Gert er ráð fyrir að starfsmaður á skrifstofu sveitarfélagsins sjái um reikningagerð og tekjuöflun, utanumhald funda, bókhaldsgagna og launamála, sinni móttöku og svari daglegum fyrirspurnum. Borið upp og samþykkt samhljóða.

 6. Umsögn vegna rekstrarleyfis Hótel Laugarhóls
  Sýslumaðurinn á Vestfjörðum sendi umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfisumsóknar Viktoríu Ránar Ólafsdóttur f.h. Remote Iceland ehf til að reka gististað í flokki IV á Hótel Laugarhóli. Umsækjandi er með reynslu í fyritækjarekstri og MSc gráðu í Hótel- og þjónustustjórn. Oddvita er falið að svara umsagnarbeiðninni jákvætt. Borið upp og samþykkt samhljóða.

 7. Erindi Björns Hróarssonar um skógrækt
  Björn Hróarsson hefur óskað heimildar til að hefja framkvæmdir við skógrækt á Bassastöðum. Sveitastjórn veitir framkvæmdarleyfi til skógræktar á Bassastöðum en leggur áherslu á að ekki verði stuðlað að snjósöfnun á vegi. Borið upp og samþykkt.

 8. Erindi um Aðalbraut 10
  Marta Guðrún Jóhannesdóttir sendi erindi til að kanna möguleika þess að leigja kennarabústaðinn við Aðalbraut 10 fyrir tvo rithöfunda í sumar (a.m.k. út júní). Sveitastjórn heimilar það svo framarlega að ekki verði truflun á skólastarfi. Borið upp og samþykkt.

 9. Stígamót framlagsbeiðni
  Stígamót leitar til allra sveitarstjórna landsins til þess að óska eftir fjárstuðningi og samstarf um reksturinn. Framlagsbeiðni Stígamóta lögð fram til kynningar.

 10. Uppkast af skólastefnu
  Betrumbætt útgáfa af skólastefnu sveitarfélagsins er lögð fram til kynningar.

 11. Vestfjarðarstofa – Samningar um Áfangastaðastofu
  Sigríður Ó Kristjánsdóttir, framkvæmdarstjóri Vestfjarðarstofu, hefur óskað eftir því að fjallað verði um stofnun Áfangastaðastofu Vestfjarða. Um er að ræða þá breytingu að markaðsstofur landshlutanna verði að áfangastaðastofu með samningi við Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið. Stefnt er að því að staðfesta samninginn við ANR fyrir 1. mars því liggur nokkuð á að fá staðfestingu. Borið upp og samþykkt samhljóða.

 12. Bréf HMS - heimildir fyrirtækja og ábyrgð á störfum byggingarstjóra
  Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sendir nýjar leiðbeiningar varðandi heimildir fyrirtækja til að bera ábyrgð á störfum byggingarstjóra. Lagt fram til kynningar.

 13. Póst og fjarskiptastofnun – gagnabeiðni fjarskiptanets
  Póst og fjarskiptastofnun sendir upplýsingabeiðni um fjarskiptainnviði ásamt leiðbeinandi efni. Frestur til að afhenda Póst- og fjarskiptastofnun umbeðnar upplýsingar er veittur til 10. febrúar 2021. Oddvita falið að bregðast við erindinu. Borið upp og samþykkt.

 14. Covid reglugerðir og leiðbeiningar
  Sveitarstjórn fer yfir nýjustu sóttvararráðstafanir fyrir starfsemi sveitarfélaga og leggur nýjustu reglugerðir og leiðbeiningar fram til kynningar.

 Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið 21:00