Sveitarstjórnarfundur 26.02.2019

Sveitarstjórnarfundur 26.02.2019

 

Þriðjudaginn 26. febrúar 2019 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 9. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi. Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Ingólfur Árni Haraldsson, Arnlín Óladóttir, Eva K. Reynisdóttir og varamaðurinn Bjarni Þórisson. Oddviti setti fund kl.20 og leitar afbrigða til að bæta við 3 liðum á dagskrá fundarins. Það er nr. 21. Sölutilboð raðhús, liður 22 Byggðasamlag um slökkvilið og 23. Skipulags- og byggingarfulltrúi. Afbrigði samþykkt.

Ingólfur Árni Haraldsson ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá

           

 1. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 16.1.2019
 2. Fundagerð nefnda
 3. Aðrar fundargerðir
 4. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
 5. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 1088/2018
 6. Kynning á vinnu Félagsmálaráðuneytisins við stefnumótun í málefnum barna
 7. Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum
 8. Skýrsla um áhrif friðlýsingar Drangajökulsvíðerna
 9. Neysluvatnssýni
 10. Sveitarfélögin og heimsmarkmiðin
 11. Áfangastaðaáætlanir
 12. Skipun í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða
 13. Tilnefning í samráðshóp vegna innviðagreiningar
 14. Bréf frá Öldu félagi um sjálfbærni og lýðræði
 15. Framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga
 16. Seeds sjálfboðaliðasamtök
 17. Bréf frá Rannsókn og ráðgjöf ferðþjónustunnar
 18. Skólalóðin
 19. Endurskoðuð tekju- og eignamörk vegna almennra íbúða og lánveitinga íbúðalánasjóðs til leiguíbúða
 20. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum
 21. Sölutilboð frá Hrafnhóll ehf vegna raðhús
 22. Byggðasamlag um slökkvilið
 23. Samstarfssamningur um Skipulags- og byggingarfulltrúa
 1. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 16.1.2019

Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.

Sveitastjórnarmaður leggur til eftirfarandi bókun: Að umboðsmanni Alþingis verði sent erindi vegna ástands vega, vetrarfærðar og skertrar þjónustu Vegagerðar með hliðsjón af þróun dreifðra byggða, sérstaklega Árneshreppi.

 1. Fundagerð nefnda

Engar fundargerðir nefnda lágu fyrir fundi

 1. Aðrar fundargerðir
 2. Fundargerð Velferðarnefndar frá 7.2.2019. Lögð fram til kynningar
 3. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Vestfjarða frá 7.2.2019 lögð fram og rædd.

Fundargerðin afgreidd athugasemdalaust.

 1. Fundargerð 867. fundar stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga lögð fram til kynningar.
 2. Bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Svar Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis dags 22. janúar 2019 vegna tillögu sveitarstjórnar Kaldrananeshrepps frá 19.12.2018. Niðurstaða ráðuneytisins er að hafna lokatillögu sveitarstjórnar um að fella niður tvöföldun þess magns sem landa á til vinnslu vegna byggðakvóta. Segist ráðuneytið byggja ákvörðun sína á skýru ákvæði laga og reglugerðar um byggðakvóta ráðuneytisins.

 1. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 1088/2018

Reglugerðin lögð fram til kynningar.

 1. Kynning á vinnu Félagsmálaráðuneytisins við stefnumótun í málefnum barna

Bréf ráðuneytisins ásamt stefnumótuninni lagt fram til kynningar og umræðu.

 1. Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum nr. 76/2003 og fleiri lögum

Drögin lögð fram til kynningar og umræðu.

 1. Skýrsla um áhrif friðlýsingar Drangajökulsvíðerna

Lögð fram skýrsla unnin af Environice fyrir Ófeig náttúrverndarsamtök. Snæbjörn Guðmundsson kynnti skýrsluna fyrir sveitarstjórn í gegnum fjarfundarbúnað.

 1. Neysluvatnssýni

Neysluvatnssýni fyrir Drangsnesvatnsveitu tekið í Fiskvinnslunni Drangi 30. janúar s.l stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

 1. Sveitarfélögin og heimsmarkmiðin

Bréf forsætisráðuneytis varðandi sveitarfélögin o g heimsmarkmiðin dags 28. janúar s.l lagt fram til kynningar.

 1. Áfangastaðaáætlanir

Áfangastaðaáætlun Vestfjarða lögð fram til kynningar.

 1. Skipun í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða

Finnur Ólafsson oddviti er skipaður í framkvæmdaráð Umhverfisvottunar Vestfjarða

 1. Tilnefning í samráðshóp vegna innviðagreiningar

Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Ingólf Árna Haraldsson í samráðshóp vegna innviðagreiningar.

 1. Bréf frá Öldu félag um sjálfbærni og lýðræði

Bréf til kynningar á Öldu félagi um sjálfbærni og lýðræði lagt fram til kynningar.

15        Framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga

Auglýst er eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar

 1. Seeds sjálfboðaliðasamtök

Seeds sjálfboðaliðasamtök bjóða fram krafta sína til að vinna að hinum ýmsu verkefnum. Lagt fram til kynningar.

 1. Bréf frá Rannsókn og ráðgjöf ferðþjónustunnar

Fyrirtækið Rannsókn og ráðgjöf ferðaþjónustunnar gerir Kaldrananeshreppi tilboð um úrvinnslu úr gagnagrunni RRF kr 200. þús + vsk. Tilboði hafnað.

 1. Skólalóðin

Bréf frá skólastjóra Drangsnesskóla vegna framkvæmda og lagfæringa á skólalóðinni. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og sveitarstjórn mun standa við bakið á verkefninu. Fyrirkomulagið verður rætt á vinnufundi sveitarstjórnar í samráði við skólastjóra og fræðslunefnd.

 1. Endurskoðuð tekju- og eignamörk vegna almennra íbúða og lánveitinga íbúðalánasjóðs til leiguíbúða.

Félags- og barnamálaráðherra hefur gefið út reglugerð sem felur í sér endurskoðuð tekju- og eignamörk leigjenda almennra leiguíbúða við upphaf leigu. Lagt fram til kynningar.

 1. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með síðari breytingum sem tóku gildi þann 1.10. 2018 lögð fram til kynningar.

 1. Sölutilboð frá Hrafnshóll ehf vegna raðhúss.

Hrafnshóll ehf gerir Kaldrananeshreppi sölutilboð í 2 íbúðir sem er í 3ja íbúða raðhúsi sem byggt verður á Drangsnesi sumarið 2019. Raðhúsið er á einni hæð samtals 260,6 fermetrar, sem afhendist fullbúið 15.september 2019. Íbúðirnar eru ein 76,6fm 3ja herbergja íbúð og ein 107,4 fm 4ra herbergja íbúð. Verð á báðum íbúðum er alls 68.488.000.- Húsin eru fullbúin með innréttingum og raftækjum í eldhúsi. Húsin eru innflutt timbur-einingahús samkvæmt lýsingu.

Í ljósi álits frá íbúðarlánasjóði er það ákvörðun sveitarstjórnar Kaldrananeshrepps að taka ekki tilboði Hrafnshóls ehf að svo stöddu. Samþykkt með 4 atkvæðum , einn sat hjá .

 1. Byggðasamlag um slökkvilið

Oddviti leggur fram áætlaða kostnaðarskiptingu vegna sameiginlegs slökkviliðsstjóra sveitarfélaganna Dalbyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps sem byggir á áætluðum launum slökkviliðsstjóra að viðbættum 10% .

Sveitarstjórn samþykkir að verða þátttakendur í byggðarsamlagi um slökkvilið. Einnig leggur sveitarstjórn Kaldrananeshrepps að kostnaðarskipting slökkviliðstjóra verði breytt og verði eftirfarandi: 10% af heild verði greitt af því sveitarfélagi sem starfsmaður hefur lögheimili í og hin 90 % deilast eftir þeim tillögum sem fyrir liggja. Rök fyrir slíku fyrirkomulagi er að jafna hlut sveitarfélaga sem ekki njóta útsvars sem er afleitt af þessu starfi. Enda er ekki hlutverk byggðarsamlags að eitt sveitarfélag hagnist á kostnað annara.

 1. Samstarfssamningur um Skipulags- og byggingarfulltrúa

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að samstarfssamningi vegna skipulags- og byggingarmála lögð fram

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að starfslýsingu byggingarfulltrúa lögð fram.

Drög sveitarfélaganna Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps að kostnaðarskiptingu vegna skipulags- og byggingarmála lögð fram

Sveitarstjórn staðfestir áframhaldandi þátttöku og samþykkir breyttan kostnað. Einnig leggur sveitarstjórn Kaldrananeshrepps til að kostnaðarskiptingu verði breytt og verði eftirfarandi: 10% af heild verði greitt af þeim sveitarfélögum sem starfsmenn hafa lögheimili í og hin 90 % deilast eftir þeim tillögum sem fyrir liggja. Rök fyrir slíku fyrirkomulagi er að jafna hlut sveitarfélaga sem ekki njóta útsvars sem er afleitt af þessum störfum. Enda er ekki hlutverk samvinnu um slík embætti að eitt sveitarfélag hagnist á kostnað annarra.

Fleira ekki fyrirtekið

Fundargerð lesin upp og samþykkt og undirrituð

Fundi slitið kl.23:08

8. Fundur sveitastjórnar á kjörtímabilinu

Sveitarstjórnarfundur 16.01.2019

 

Miðvikudaginn 16. janúar 2019 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 8. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi. Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Ingólfur Árni Haraldsson, Arnlín Óladóttir og Margrét Bjarnadóttir og Eva K. Reynisdóttir. Oddviti leitar afbrigða til að bæta við lið á dagskrá fundarins. Það er nr. 18.: Umsókn um lóð.

Ingólfur Árni Haraldsson ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá

           

 1. Félagsmálastjóri Stranda og Reykhólahrepps kynnir starfsemi félagsþjónustunnar
 2. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 19.12.2018
 3. Fundagerð nefnda
 4. Aðrar fundargerðir
 5. Ósk um kaup á lóð nr. 6 í landi Klúku
 6. Umsókn um lóð nr. 7 í landi Klúku
 7. Tillaga að sameiginlegri húsnæðisáætlun með Strandabyggð
 8. Viðhald á Drangsnesbryggju
 9. Umsögn vegna endurbyggingar brúar yfir Þverá í Bjarnarfirði
 10. Samningsdrög fyrir brúna yfir Bjarnarfjarðará
 11. Styrkur til Björgunarsveitarinnar Bjargar á Drangsnesi
 12. Heimasíða Kaldrananeshrepps, Drangsnes.is
 13. Tillaga að íbúafundi
 14. Erindi: Grænn og ætur bær
 15. Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd
 16. Bréf frá Veraldarvinum
 17. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 18. Umsókn um lóð

Var þá gengið til dagskrár.

 1. Félagsmálastjóri Stranda og Reykhólahrepps kynnir starfsemi félagsþjónustunnar

Félagsmálastjóri Stranda og Reykhólahrepps María Játvarðardóttir komst ekki á fundinn og óskar eftir að fá að koma síðar til að kynna fyrir sveitarstjórn starfsemi félagsþjónustunar. Samþykkt samhljóða

 1. Fundargerð sveitarstjórnarfundar frá 19.12.2018

Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi. Fundargerðin afgreidd athugasemdalaust.

 1. Fundargerðir nefnda.

Engar fundargerðir nefnda liggja fyrir fundi.

 1. Aðrar fundargerðir.

Engar fundargerðir liggja fyrir fundi

 1. Ósk um kaup á lóð nr. 8 í landi Klúku

Leigutaki lóðar nr. 8 í landi Klúku óskar eftir að fá lóðina keypta með erindi sem barst 19.12.2018. í bréfinu er greint fyrir ástæðum óskarinar.

Sveitarstjórn ákveður að fresta ákvörðun og afla sér frekari gagna varðandi sumarhúsalóðir. Samþykkt samhljóða

 1. Umsókn um lóð nr. 7 í landi Klúku

Umsókn hefur borist frá Kristjáni Arnari Ingassyni Kennitala 260276-4419 að fá leigða lóð nr. 7 í Klúkulandi. Sveitastjórn samþykkir að leigja Kristjáni Arnari Ingasyni Lóð nr 7. Oddvita falið að ganga frá leigusamningi. Samþykkt samhljóða.

 1. Tillaga að sameiginlegri Húsnæðisáætlun með Strandabyggð

Sveitastjórn Kaldrananeshrepps barst tillaga frá sveitarstjóra Strandabyggðar um þáttöku í gerð sameiginlegrar húsnæðisáætlunar. Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps ákveður að hafna boði Strandabyggðar um þátttöku í gerð sameiginlegrar húsnæðisáætlunar. Samþykkt samhljóða.

 1. Viðhald á Drangsnesbryggju

Ástand á dekkjum utaná löndunarbryggjunni á Drangsnesi er orðið lélegt og ákveður sveitarstjórn að fela hafnarnefnd að fá aðila til að annast endurbætur á bryggjunni og leita nýrra lausna. Samþykkt samhljóða

 1. Umsögn vegna endurbyggingar brúar yfir Þverá í Bjarnarfirði

Vegna umsóknar til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða vegna endurbyggingar brúar yfir Þverá í Bjarnarfirði, óskar umsækjandi eftir umsögn Kaldrananeshrepps vegna endurbyggingarinnar.

Finnur Ólafsson víkur af fundi

Sveitarstórn veitir jákvæða umsögn og felur varaoddvita að fylla út viðeigandi skjal og senda til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Samþykkt samhljóða

Finnur kemur aftur á fund

 1. Samningsdrög fyrir brúna yfir Bjarnarfjarðará

Borist hafa drög að samningi, þar sem Kaldrananeshreppur eignast eldri brúna yfir Bjarnarfjarðará. Sveitastjórn frestar ákvörðunartöku og afla sér frekari gagna. Samþykkt samhljóða

 1. Styrkur til Björgunarsveitarinnar Bjargar á Drangsnesi.

Ingólfur lýsir sig vanhæfan og víkur af fundi Arnlín tekur við að rita fundargerð

Björgunarsveitin hefur keypt kerru sem einnig getur nýst slökkviliðinu og einnig er mikil þörf á að endurnýja bát félagsins. Því óskar félagið eftir styrk frá sveitarfélaginu.

Björgunarsveitin er okkur nauðsynleg og sveitarstjórn samþykkir að styrkja félagið um 350.000 að þessu sinni.

Ingólfur kemur aftur á fund og tekur aftur við fundargerð

 1. Heimasíða Kaldrananeshrepps, Drangsnes.is

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps telur það brýnt forgangsverkefni að uppfæra heimasíðuna og hefur ákveðið að hittast við tækifæri og vinna að uppfærslu heimasíðu sveitafélagsins. Samþykkt samhljóða

 1. Tillaga að íbúafundi

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps ákveður að boða til íbúafundar 10. febrúar kl 17:00 og kynna framtíðarstefnu sveitafélagsins og felur oddvita að auglýsa hann í samráði við sveitarstjórn. Samþykkt samhljóða

 1. Erindi:Grænn og ætur bær

Sveitarstjórn tekur vel í erindi og mun kanna áhuga íbúa á að gera bæinn grænan og ætan.

 1. Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd

Oddvita falið að athuga sameiginlega tilnefningu með sveitarfélögum í nágrenninu. Samþykkt samhljóða

 1. Bréf frá Veraldarvinum. Lagt fram til kynningar
 2. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar
 3. Umsókn um lóð

Ingólfur lýsir yfir vanhæfi og víkur af fundi Finnur tekur við að rita fundargerð

Sveitarstjórn fagnar umsókn um lóð til byggingar og er einhuga í að úthluta umsækjendum lóð. Sveitarstjórn ákveður þó að kanna kostnað við gerð götunnar Tófuhjalla, áður en sveitarstjórn samþykkir úthlutunar á lóð í þeirri götu og fellur oddvita að ræða við umsækjendur hvort önnur lóð sem þegar er tilbúin komi til greina.

Samþykkt samhljóða

Ingólfur kemur aftur inn og tekur við að rita fundargerð

                                                          Fleira ekki fyrir tekið

Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið kl.23:46

Spurningar og svör

straeto29.10.2013
Ágæta samstarfsfólk
Stjórn Strætó bs. ákvað á fundi sínum þann 26.október síðastliðinn að hækka gjaldskrá Strætó frá og með 1.desember næstkomandi. Hækkunin nemur að meðaltali 7% og nær til tímabilskorta, farmiða og staðgreiðslu. Mesti munurinn að þessu sinni er hækkun á staðgreiðslu ásamt því að farmiðaspjöld fyrir fullorðna innihalda aftur tíu miða í stað níu.

Nánar: Spurningar og svör

Menntastoðir - eitthvað fyrir þig?

Einstakt tækifæri er NÚNA til að hefja nám að nýju sem er undirbúningur fyrir frumgreinanám/háskólanám eða til að hefja framhaldsskólagöngu en skv. ákvörðun Menntamálaráðuneytis má meta námið til allt að 50 eininga á framhaldsskólastigi (sjá:http://frae.is/namsskrar/menntastodir/). Námið kostar aðeins kr. 25.000.- og er hægt að sækja um námsstyrk til Vinnumálastofnunar (atvinnuleitendur með bótarétt) og/eða stéttarfélags vegna þess kostnaðar.

Nánar: Menntastoðir - eitthvað fyrir þig?

Fréttatilkynning

atvestATVEST hefur ráðið til sín verkefnastjóra, Ingibjörgu Snorradóttur í sumar til að sinna hinum ýmsu verkefnum. Eitt af stóru verkefnunum er Íbúakönnun, sem margir hafa séð bregða fyrir á vefnum og má finna hér. Markmið með Íbúakönnun er að safna saman netföngum frá öllum vestfjörðum og er stefnt á að fá um 10% íbúa í hverju sveitarfélagi til að skrá sig og taka þátt. Þetta hefur ekki verið gert áður og er það von okkar að þessi gagnagrunnur verði að veruleika. Hann myndi nýtast til að senda út kannanir með ýmsum spurningum, sem allar varða vestfirði og hag þeirra.

Nánar: Fréttatilkynning

Framundan

September 2019
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Kort

Breyta