Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps auglýsir eftir umsóknum um sérstakan húsnæðisstuðning fyrir 15-17 ára börn

Veita skal sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra og forsjáraðila 15-17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist, námsgörðum eða á almennum markaði hér á landi vegna náms fjarri lögheimili.

Sérstakur húsnæðisstuðningur skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og nemur 60% af leigufjárhæð. Fjárhæð styrks skal þó aldrei nema hærri upphæð en 22.000 kr. á mánuði.

Lágmarkgreiðsla foreldra eða forsjáraðila skal vera 10.000 kr. á mánuði. Með umsókn um slíkan stuðning skal leggja fram húsaleigusamning og staðfestingu á námi barns.

Umsóknum og fylgigögnum skal skila til Soffíu G. Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða á skrifstofu Félagsþjónustunnar að Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.
Nánari upplýsingar veitir Soffía í síma 451-3510 eða í tölvupósti á ofangreint netfang.

 

 

 

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 28. desember 2022

Miðvikudaginn 28. desember 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 9. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Ísabella Benediktsdóttir, Hildur Aradóttir, Arnlín Óladóttir og Ingólfur Árni Haraldsson.

Oddviti setti fund kl. 20:00.
Hildur Aradóttir ritar fundargerð á tölvu.
Oddviti leitar afbrigða og tekur fyrir rekstur á Pottunum á Drangsnesi.

Dagskrá 9. fundar:

 1. Fundargerð 8. sveitarstjórnarfundar 14.12.2022
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrir fundir
 4. Hækkun útsvarsálagningar
 5. Rekstur á Pottunum á Drangsnesi


Fundargerð:

 1. Fundargerð 8. sveitarstjórnarfundar 14.12.2022.
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
  Fundargerð lögð fram til kynningar.

 2. Fundargerðir nefnda
  Engar fundargerðir lágu fyrir.

 3. Aðrir fundir
  1. Fundargerð 141. fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis, 15.12.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Samband íslenskra sveitarfélaga, 916. fundur stjórnar, 14.12.2022
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Hækkun útsvarsálagningar
  Fyrir liggur samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga er byggir á breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi 16.12.2022 varðandi fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvarsálagningar.

  Hækkun útsvarsálagningar lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að hækka álagningahlutfall útsvars fyrir árið 2023 um 0,22% og verði 14,74%.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 5. Rekstur á Pottunum á Drangsnesi
  Hreppnum barst beiðni frá Verslunarfélagi Drangsness ehf. um leigu á rekstri Pottanna á Drangsnesi í þrjú ár.

  Formaður stjórnar Verslunarfélagsins gerir grein fyrir beiðni félagsins.
  Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindi Verslunarfélagsins.
  Oddvita falið að hefja samningsviðræður með vilja sveitarstjórnar til hliðsjónar.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið klukkan 20:20

Sveitarstjórnarfundur var haldinn 14. desember 2022

Miðvikudaginn 14. desember 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 8. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Halldór Logi Friðgeirsson, Ísabella Benediktsdóttir, Hildur Aradóttir og Arnlín Óladóttir.

Oddviti setti fund kl. 20:00.
Hildur Aradóttir ritar fundargerð á tölvu.
Oddviti leitar afbrigða og tekur fyrir sölu á ljósleiðara hreppsins.

Dagskrá 8. fundar:

 1. Fundargerð 7. sveitarstjórnarfundar 01.12.2022
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrir fundir
 4. Fjárhagsáætlun 2023 – Seinni umræða
 5. Fjárhagsáætlun 2023 og fjögra ára áætlun 2023-2026 – Seinni umræða
 6. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið
 7. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið – Viðauki I
 8. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
 9. Samþykkt Kaldrananeshrepps
 10. Úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga fiskveiðiárið 2022 – 2023
 11. Rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu
 12. Umsókn um skólavist utan lögheimilissveitarfélags
 13. Bréf frá Innviðaráðuneytinu og Mennta- og barnamálaráðuneytinu
 14. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
 15. Sala á ljósleiðara Kaldrananeshrepps


Fundargerð:

 1. Fundargerð 7. sveitarstjórnarfundar 01.12.2022.
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
  Fundargerð lögð fram til kynningar.

 2. Fundargerðir nefnda
  Engar fundargerðir lágu fyrir.

 3. Aðrir fundir
  1. 49. fundur Velferðarnefndar Stranda- og Reykhólahrepps, 23.11.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2023 – Seinni umræða
  1. Tillaga að tekjustofnum 2023
   1. Útsvar: 14,52% af útsvarsstofni eða hámarks útsvarsálagning sem heimilt er samkvæmt lögum.

   2. Fasteignaskattur
    1. Íbúðarhús og útihús í sveitum: 0,5% af fasteignamati húss og lóðar.
    2. Opinberar byggingar: 1,32% af fasteignamati húss og lóðar .
    3. Aðrar fasteignir: 1,4% af fasteignamati húss og lóðar.
     Elli- og örorkulífeyrisþegar með lögheimili og búsetu í Kaldrananeshreppi njóta 75% afsláttar af fasteignaskatti ef árstekjur fara ekki yfir 4.500.000 kr.- hjá einstaklingi og 6.400.000 kr.- hjá hjónum samkvæmt nýjasta skattframtali. Þar með talið eignir og fjármagnstekjur.
     Gjalddagar fasteignagjalda verði 5. þ.e.: 1. feb, 1. apr, 1. júní, 1. ágúst og 1. október.

   3. Lóðarleiga í Drangsneslandi: Lóðarleiga verði 1,3% af fasteignamati lóðar.

    Samþykkt samhljóða.

  2. Tillaga að gjaldskrám 2023
   1. Gjaldskrá Drangsnesvatnsveitu:
    Sveitarstjórn ákveður að notenda- og eingreiðslugjöld hækki um 6% ásamt því að hámarksgjald verði 30.000kr.- og lágmarksgjald hækki í 20.000kr.-

   2. Gjaldskrá fyrir fráveitur í Kaldrananeshreppi:
    Sveitarstjórn ákveður að notenda- og eingreiðslugjöld hækki um 10% ásamt því að hámarksgjald verði 30.000kr.- og lágmarksgjald hækki í 20.000kr.-

   3. Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Kaldrananeshreppi.
    Sveitarstjórn ákveður að notenda- og eingreiðslugjöld hækki um 10%.

   4. Gjaldskrárhækkun Hitaveitu Drangsness:
    Sveitarstjórn ákveður að vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetra vatns hækki um 4%, notendagjöld hækki um 6% og eingreiðslugjöld hækki um 10%.

   5. Gjaldskrá Drangsneshafnar:
    Sveitarstjórn ákveður að notenda- og eingreiðslugjöld hækki um 6%.

   6. Gjaldskrá vegna skipulags og byggingargjalda:
    Oddviti leggur fram tillögu um að gjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa verði í samræmi við gjaldskrár þeirra sveitarfélaga sem nýta sér þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa Stranda- Dala- og Reykhóla. Tillagan borin upp og samþykkt.

   7. Ýmsar gjaldskrár og þjónustugjöld sem innheimt eru af Kaldrananeshreppi.
    Oddviti leggur til að þjónustugjöld hækki um 6%.

    Samþykkt samhljóða.

 5. Fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026 – Seinni umræða
  Fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026 rædd.

  Fjárhæðir í þúsundum króna

A hluti           A og B hluti

Rekstrarniðurstaða 2023                  4.584               -172

Handbært fé frá rekstri                     4.744               7.104

Fjárfestingar nettó                            38.000             101.000

Tekin ný langtímalán                        0                      0

Handbært fé í árslok                        40.036             40.036

Fjárhagsáætlun rædd.
Oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun.
Borið upp og samþykkt samhljóða.

 1. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið
  Ákvörðun sveitarstjórnar um að veita Sorpsamlagi Strandasýslu sem sveitarfélagið á í samvinnu við önnur sveitarfélög, einfalda ábyrgð vegna lántöku þess hjá Lánasjóði sveitarfélaga og hún tryggð með tekjum sveitarfélagsins:

  Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Sorpsamlagi Strandasýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 45.000.000 kr. til 10 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.

  Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Sorpsamlagi Strandasýslu. Sveitarstjórnin veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum.

  Er lánið tekið til fjármögnunar á kaupum á sorpbíl og tækjum, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

  Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Sorpsamlags Strandasýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta Sorpsamlagsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.

  Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut í Sorpsamlagi Strandasýslu til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.

  Jafnframt er Finn Ólafssyni, oddvita, kt. 301284-2179, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Kaldrananeshrepps veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.

  Borið upp og samþykkt.

 2. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið – Viðauki I
  Sveitarstjórn gerði grein fyrir viðauka 1 við ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið en þar er gert grein fyrir einfaldri ábyrgð og hverju sveitarfélaginu skal veðsetja í.

  Viðauki 1 lagður fram til staðfestingar.
  Borið upp og samþykkt.

 3. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Samband íslenskra sveitarfélaga fer með fullnaðarumboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd þeirra sveitarfélaga sem til þess veita umboð sitt og rennur gildistími allra kjarasamninga út á næsta ári.

  Samband íslenskra sveitarfélaga óskar eftir endurnýjuðu fullnaðarumboði til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Kaldrananeshrepps.

  Beiðni lögð fram til kynningar.
  Oddvita falið að undirrita endurnýjað kjarasamningsumboð f.h. Kaldrananeshrepps.
  Borið upp og samþykkt.

 4. Samþykkt Kaldrananeshrepps
  Samþykkt Kaldrananeshrepps tekin til yfirferðar og aðlöguð að þeim breytingum sem verða á barnaverndarlögum nr. 80/2002 en barnaverndarnefndir sveitarfélaga verða lagðar niður. Þess í stað reka sveitarfélög barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar.

  Breytingar á B.4. lið í 40. gr. um fastanefndir,aðrar nefndir, stjórnir og ráð sem sveitarfélagið á aðild að í Samþykkt Kaldrananeshrepps lagðar fram til kynningar.
  Borið upp og samþykkt.

 5. Úthlutun byggðakvóta til byggðarframlaga fiskveiðiárið 2022 – 2023
  Matvælaráðherra hefur, samkvæmt reglugerð nr. 1018/2022 um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2022 - 2023 úthlutað sveitarfélaginu 1.6% af heildarúthlutun.

  Úthlutun byggðakvóta lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að halda óbreyttu fyrirkomulagi frá fyrra ári.
  Oddvita falið að senda rökstuðning þess efnis inn til ráðuneytis.
  Borið upp og samþykkt.

 6. Rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu
  Kaldrananeshreppi barst um miðjan september sl. drög að samningi um umdæmisráð barnaverndar sem unnið hefur verið að í samvinnu við önnur sveitarfélög, ráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga. Að auki barst erindisbréf valnefndar og viðauki við samning vegna stofnunar og starfsemi umdæmisráðs barnaverndar.

  Nú liggja fyrir tveir samningar frá valnefnd, fyrri samningur sem lagður var fyrir sveitarstjórn þann 19. september sl. (Leið 2) og núverandi samningur (Leið 1)sem lagður hefur verið fram með breytingum.

  Samningar frá valnefnd Umdæmisráðs lagðir fram til kynningar.
  Oddvita falið að undirrita núverandi samning f.h. Kaldrananeshrepps.
  Borið upp og samþykkt.

 7. Umsókn um skólavist utan lögheimilissveitarfélags
  Kaldrananeshreppi barst umsókn þar sem óskað er eftir því að nemandi með lögheimili í hreppnum fái að sækja nám í öðrum hverfisskóla fram að næsta skólaári. Sveitarfélagið mun í kjölfar þess greiða þann kostnað sem kemur til vegna skólavistunarinnar.

  Umsókn lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn samþykkir að verða við umsókninni og mun greiða þann kostnað við skólavist í öðrum skóla fram að næsta skólaári.
  Þjónustufulltrúa falið að bregðast við.
  Borið upp og samþykkt samhljóða.

 8. Bréf frá Innviðaráðuneytinu og Mennta- og barnamálaráðuneytinu
  Hreppnum barst bréf vegna barnaverndarþjónustu og umdæmisráða frá Innviðaráðuneytinu og Mennta- og barnamálaráðuneytinu. Í bréfinu er fjallað um þær breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 sem koma til framkvæmda 1. janúar 2023 og komið á framfæri leiðbeiningar til sveitarstjórna.

  Bréf lagt fram til kynningar.

 9. Beiðni Karls Björnssonar, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Breytingar á skipulagi barnaverndar taka gildi 1. janúar 2023 og verða barnaverndarnefndir sveitarfélaga lagðar niður en í stað þess reka sveitarfélög barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar.

  Eru sveitarfélög sem huga að því að sækja um undanþágu hvött til þess að gera það sem fyrst til Mennta- og barnamálaráðuneytisins.

  Beiðni lögð fram til kynningar.

 10. Sala á ljósleiðarakerfi Kaldrananeshrepps
  Oddviti leggur fram kaupsamning fyrir ljósleiðarakerfi hreppsins upp á 22.250.000kr.- við Mílu hf.

  Kaupsamningur lagður fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að ganga að tilboðinu og felur oddvita að ganga frá samningi.
  Borið upp og samþykkt.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið klukkan 22:22

Tillaga að starfsleyfi Nesvegs 5 ehf. Ásmundarnesi

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi vegna landeldis Nesvegs 5 ehf. Ásmundarnesi Bjarnarfirði. Um er að ræða eldi laxfiska á landi með fráveitu í sjó. Heimiluð verður 45 tonna ársframleiðsla með allt að 45 tonna lífmassa í stöðinni á hverjum tíma.

Að mati Umhverfisstofnunar eru helstu áhrif vegna eldisins losun næringarefna bæði á föstu formi og uppleystu í viðtakann. Áætluð losun næringarefna verður undir þeim mörkum sem almennt er miðað við varðandi losun í sjó með þeirri hreinsun sem rekstaraðili hyggst notast við. Hægt er að endurskoða fyrirkomulag fráveitu frá eldinu og gera auknar kröfur í hreinsun bendi mælingar til að hreinsun sé ábótavant samkvæmt mælingum.

Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) merkt UST202203-131, athugasemdir verða birtar við útgáfu nema annars sé óskað.

Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 5. janúar 2023.
Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.


Frétt Umhverfisstofnunar: 
Umhverfisstofnun | Tillaga að starfsleyfi Nesvegs 5 ehf. Ásmundarnesi (ust.is)

Tillaga að starfsleyfi: 
Tillaga að starfsleyfiSveitarstjórnarfundur var haldinn 1. desember 2022

Fimmtudaginn 1. desember 2022 kom sveitarstjórn Kaldrananeshrepps saman til 7. fundar kjörtímabilsins á skrifstofu hreppsins í samkomuhúsinu Baldri á Drangsnesi.
Fundinn sátu þau Finnur Ólafsson, Halldór Logi Friðgeirsson, Ísabella Benediktsdóttir, Hildur Aradóttir og Arnlín Óladóttir.

Oddviti setti fund kl. 20:00.
Hildur Aradóttir ritar fundargerð á tölvu.

Dagskrá 7. fundar:

 1. Fundargerð 6. sveitarstjórnarfundar 13.11.2022
 2. Fundargerðir nefnda
 3. Aðrir fundir
 4. Fjárhagsáætlun 2023 – Fyrri umræða
 5. Fjárhagsáætlun 2023 og fjögra ára áætlun 2023-2026 – Fyrri umræða
 6. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið
 7. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið – Viðauki I
 8. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
 9. Samstarfsverkefni sveitarfélaga á Vestfjörðum í velferðarmálum
 10. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
 11. Erindi Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna
 12. Vinnuskýrsla frá Köfunarþjónustunni ehf.
 13. Styrktarbeiðni Félags talmeinafræðinga á Íslandi
 14. Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
 15. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga


Fundargerð:

 1. Fundargerð 6. sveitarstjórnarfundar 13.11.2022.
  Oddviti gerði grein fyrir afgreiðslu mála frá síðasta fundi.
  Fundargerð lögð fram til kynningar.

 2. Fundargerðir nefnda
  1. Fundur sveitarstjórnar og fræðslunefndar, 29.11.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 3. Aðrir fundir
  1. Aðalfundur Laugarhóls ehf., 04.11.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.
  2. Samband íslenskra sveitarfélaga, 915. fundur stjórnar, 25.11.2022.
   Fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn staðfestir.

 4. Fjárhagsáætlun 2023 – Fyrri umræða
  Umræða tekin um tekjustofna 2023 ásamt gjaldskrám og frestað til næsta fundar.
  Borið upp og samþykkt.

 5. Fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026 – Fyrri umræða
  Fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026 rædd. Oddviti gerir grein fyrir rekstrarliðum sveitarfélagsins og fyrirhuguðum fjárfestingum ásamt fjármögnun.

  Kristján Jónsson endurskoðandi sveitarfélagsins gerir grein fyrir fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026.
  Fjárhagsáætlun 2023 og fjögurra ára áætlun 2023-2026 afgreidd til síðari umræðu.
  Samþykkt samhljóða.

 6. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið
  Sorpsamlag Strandasýslu fjárfestir í nýrri sorpbifreið auk tækja sem hafa efnahagslega þýðingu og tekur til þess lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Óskað er eftir því að Kaldrananeshreppur veitir láninu einfalda ábyrgð með veði í tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds.

  Lánssamningur lagður fram til kynningar.
  Lánsupphæð er 45.000.000kr.- og ber Kaldrananeshreppur hlutfallslega ábyrgð sem nemur eignarhlut sínum hjá Sorpsamlagi Strandasýslu.
  Sveitarstjórn samþykkir að veita láninu einfalda ábyrgð sem samræmt er við fjárhagsáætlunargerð á samningstíma.
  Borið upp og samþykkt.

 7. Ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið – Viðauki I
  Sveitarstjórn gerði grein fyrir viðauka 1 við ábyrgð vegna lántöku fyrir Sorpsamlagið en þar er gert grein fyrir einfaldri ábyrgð og hverju sveitarfélaginu skal veðsetja í.

  Viðauki 1 lagður fram til staðfestingar.
  Oddvita veitt umboð fyrir hönd sveitarstjórnar.
  Borið upp og samþykkt.

 8. Beiðni Fjórðungssambands Vestfirðinga
  Fjórðungssamband Vestfirðinga sendi hreppnum minnisblað um mat á kostnaði við gerð svæðisskipulags vestfirskra sveitarfélaga og beiðni um fjárhagslegan stuðning. Heildarkostnaður við verkefnið er áætlaður að nema að hámarki 120 mkr, þar af er áætluð hlutdeild sveitarfélaganna 65 mkr.

  Svæðisskipulagið mun marka meginstefnu og langtíma framtíðarsýn í umhverfis- og byggðamálum Vestfjarða þar sem hagsmunir sveitarfélaganna fari saman til að stuðla að uppbyggingu Vestfjarða sem landfræðilegri, hagrænni og félagslegri heild sem styrkir byggðaþróun á Vestfjörðum til framtíðar.

  Beiðni lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að taka þátt í verkefninu og felur þjónustufulltrúa að tilkynna þátttöku hreppsins.
  Borið upp og samþykkt.

 9. Samstarfsverkefni sveitarfélaga á Vestfjörðum í velferðarmálum
  Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna, veigamiklar breytingar á barnaverndarlögum og lögum um lágmarksíbúafjölda á þjónustusvæðum í málefnum fatlaðs fólks skapa nýjar áskoranir, tækifæri og forsendur. Fjórðungsþing Vestfirðinga fól því stjórn að skipa starfshóp um aukið samstarf í velferðarþjónustu á Vestfjörðum.

  Markmið verkefnisins er að kanna grundvöll fyrir og eftir atvikum, setja á fót Velferðarþjónustu Vestfirðinga sem sinnir þjónustu við fatlað fólk, barnaverndarþjónustu og móttöku fatlaðs fólks.

  Samstarfsverkefni lagt fram til kynningar.

 10. Beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga
  Samband íslenskra sveitarfélaga fer með fullnaðarumboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd þeirra sveitarfélaga sem til þess veita umboð sitt og rennur gildistími allra kjarasamninga út á næsta ári.

  Sambandið undirbýr nú kjaraviðræður við 62 stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga en hluti af þeim undirbúningi er að endurnýja fullnaðarumboð sambandsins ásamt því að safna upplýsingum um laun og önnur starfskjör starfsmanna hlutaðeigandi sveitarfélaga/stofnana.

  Samband íslenskra sveitarfélaga óskar því eftir endurnýjuðu fullnaðarumboði til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Kaldrananeshrepps en unnið er að samkomulagi um kjarasamningsumboði.

  Beiðni lögð fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að taka málið til frekari skoðunar þegar endanlegt samkomulag um kjarasamningsumboð liggur fyrir.
  Borið upp og samþykkt.

 11. Erindi Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna
  Undanfarin ár hefur Húnaþing vestra séð um rekstur Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna en safnið er í eigu allra sveitarfélaga við Húnaflóa.

  Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna óskar eftir áliti sveitarfélagsins, hvort vilji sé fyrir því að halda þessu fyrirkomulagi áfram sem hefur gefið góðan árangur.

  Erindi lagt fyrir.
  Sveitarstjórn tekur vel í núverandi fyrirkomulag og vill halda því áfram.
  Þjónustufulltrúa falið að bregðast við.
  Borið upp og samþykkt.

 12. Vinnuskýrsla frá Köfunarþjónustunni ehf.
  Köfunarþjónustan ehf. sendi hreppnum vinnuskýrslu vegna vinnu við flotbryggju í Kokkálsvík þar sem gert var við keðjufestiaugu í landstólpa og hjól í landgangi.

  Vinnuskýrsla lögð fyrir.
  Hafnarstjóra falið að annast samskipti við Köfunarþjónustuna.
  Borið upp og samþykkt.

 13. Styrktarbeiðni Félags talmeinafræðinga á Íslandi
  Félag talmeinafræðinga á Íslandi sendir hreppnum styrktarbeiðni og vill kanna áhuga sveitarfélagsins hvort það sjái sér fært um að styðja við útgáfu Talfræðingsins.

  Talfræðingurinn er fagtímarit sem er gefið út af Félagi talmeinafræðinga á Íslandi og inniheldur fjölbreytt efni, allt frá málþroska barna til kyngingarvanda MND sjúkra.

  Styrktarbeiðni lögð fyrir.
  Sveitarstjórn ákveður að samþykkja ekki styrktarbeiðni Félags talmeinafræðinga.
  Borið upp og samþykkt.

 14. Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
  Samband íslenskra sveitarfélaga sendi frá sér minnisblað um forsendur fjárhagsáætlana 2023-2026. Minnisblaðið byggir að verulegu leyti á spá Hagstofu Íslands um efnahagsþróun til næstu ára sem stofnunin birti í lok júní sl.

  Minnisblað lagt fram til kynningar.

 15. Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
  Óskað er eftir þátttöku og framlags sveitarfélagsins til að taka þátt í samstarfi sveitarfélaga um stafræna umbreytingu. Samstarfið verður fjármagnað annars vegar með skyldubundnu grunnframlagi sem rennur fyrst og fremst til þess að standa undir launakostnaði sérfræðinga í stafrænu umbreytingateymi sveitarfélaga, og hins vegar með framlögum til að standa straum af þróun og kaupum á lausnum.

  Bréf lagt fram til kynningar.
  Sveitarstjórn ákveður að taka ekki þátt í verkefninu.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð lesin upp og samþykkt.
Fundi slitið klukkan 22:30